Təharət fəsli (ıı -hissə)

1.Əbu Hureyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: “Sizlərdən birinin qabını it yalayarsa, onda […]

Daha Ətraflı

Təharət fəsli (ı -hissə)

1.Əbu Hureyrədən rəvayət olunur ki, Allah elçisi (sav) dəniz haqqında buyurmuşdur: “Onun suyu təmiz və […]

Daha Ətraflı

Sünnə ilə əlaqəli seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: Bir adam, İslamda gözəl bir sünnə buraxar və bu gözəl sünnə […]

Daha Ətraflı

Fitnə və fəsad haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a.), Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət etmişdir: “İnsanların ən şərlisi, bəzilərinə bir üzlə, […]

Daha Ətraflı

Çalışmaq, tənbəllik, israf və təsərrüfə aid seçmə hədislər

• Miqdam ibn Mədikərbin (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Heç bir adam, öz […]

Daha Ətraflı

Ədəb, həya və doğruluğa aid seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Möminlərin iman baxımından ən kamil […]

Daha Ətraflı

Yalan, iftira, söz gəzdirmək və qeybətə aid seçmə hədislər

• İbn Məsud (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Qul, yalan söyləməyə və yalan […]

Daha Ətraflı

Müxtəlif mövzulara dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Münafiqin əlaməti üçdür: Söz söylərkən yalan söylər, vəd etdiyi zaman sözündə […]

Daha Ətraflı

Kibir, təvazökarlıq, yumşaqlıq, comərdlik, xəsislik, həsəd,

• Harisə ibn Vəhb (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “… Sizə cəhənnəm əhlindən […]

Daha Ətraflı

Ticarət hiylə və rüşvətə aid seçmə hədislər

• Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Güvənilən və doğruluqdan ayrılmayan […]

Daha Ətraflı

Birlik bərabərlik və qardaşlıq haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İman etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. […]

Daha Ətraflı

Ata ana və qonşu haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a.) Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət etmişdir: “Burnu torpaqda sürtünsün; burnu torpaqda sürtünsün; […]

Daha Ətraflı

Allah və peyğəmbər sevgisi, Allah qorxusu haqqında seçmə hədislər

• Ənəs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Hər kimdə üç xüsusiyyət olsa, o […]

Daha Ətraflı

Quran öyrətmək və öyrənməyin fəziləti haqqında seçmə hədislər

• Əli ibn Əbi Talib (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: Sizin ən xeyirliniz […]

Daha Ətraflı

Dua və tövbə ilə əlaqədar seçilmiş hədislər

• Şəddad ibn Əvs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İstiğfar dualarının ən üstünü, […]

Daha Ətraflı

Səhabələrə dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “İnsanların xeyirlisi yaşadığım dövrdə yaşayanlardır. Sonra onları təqib edən (tabiunlar), sonra […]

Daha Ətraflı

Zəkat və həccə aid seçilmiş hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Malının zəkatını verdiyin vaxt, şübhə […]

Daha Ətraflı

Mübarək ömrün səhifələrindən (Təvazökar olmaq)

1. “Cənabi Haqq, özü üçün təvazökarlıq edəni mütləq ucaldar.” (Müslim)

Daha Ətraflı

Faiz yeyənlər barəsində hədislər

Rəsulullah Əfəndimiz (s.a.v.) də faiz mövzusunda möminləri belə xəbərdar edir: “Merac etdiyim zaman gecə yeddinci […]

Daha Ətraflı

Hədisi şəriflər (İslam Əxlaqı – salam vermək və fəziləti)

1. Abdullah bin Amru bin əl-Asi dedi: “Bir gün bir nəfər peyğəmbər (sav)—dən ən xeyrli […]

Daha Ətraflı