Müsəlman qadınlar haqqında hədislər (ıı- hissə)

1-Səid bin əl-Müsəyyəbdən soruşuldu: “İki dəfə evlənmiş bir qadın Axirətdə hansı ərinə aiddir?” O, da […]

Daha Ətraflı

Müsəlman qadınlar haqqında hədislər (ı hissə)

1) Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Müsəlmanın əməlisaleh xanımına baxdığında fərəhlənməsi, ona bir şey əmr etdiyində itaət […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz(sav) Namaz Qılanlar Üçün Müjdəsi

1).Peyğəmbərimiz (sav) buyurmuşdur: İslam beş əsas üzərində qurulmuşdur, şəhadət kəliməsini demək, namaz qılmaq , zəkat […]

Daha Ətraflı

Təharət -İkinci Fəsil (Qablar)

1.Huzeyfə ibn Yəməndən rəvayət olunur ki, Allahln elçisi (sv) buyurmuşdur: “Qızıl və gümüş qablardan içməyin […]

Daha Ətraflı

Təharət fəsli (ıı -hissə)

1.Əbu Hureyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: “Sizlərdən birinin qabını it yalayarsa, onda […]

Daha Ətraflı

Təharət fəsli (ı -hissə)

1.Əbu Hureyrədən rəvayət olunur ki, Allah elçisi (sav) dəniz haqqında buyurmuşdur: “Onun suyu təmiz və […]

Daha Ətraflı

Sünnə ilə əlaqəli seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: Bir adam, İslamda gözəl bir sünnə buraxar və bu gözəl sünnə […]

Daha Ətraflı

Fitnə və fəsad haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a.), Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət etmişdir: “İnsanların ən şərlisi, bəzilərinə bir üzlə, […]

Daha Ətraflı

Çalışmaq, tənbəllik, israf və təsərrüfə aid seçmə hədislər

• Miqdam ibn Mədikərbin (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Heç bir adam, öz […]

Daha Ətraflı

Ədəb, həya və doğruluğa aid seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Möminlərin iman baxımından ən kamil […]

Daha Ətraflı

Yalan, iftira, söz gəzdirmək və qeybətə aid seçmə hədislər

• İbn Məsud (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Qul, yalan söyləməyə və yalan […]

Daha Ətraflı

Müxtəlif mövzulara dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Münafiqin əlaməti üçdür: Söz söylərkən yalan söylər, vəd etdiyi zaman sözündə […]

Daha Ətraflı

Kibir, təvazökarlıq, yumşaqlıq, comərdlik, xəsislik, həsəd,

• Harisə ibn Vəhb (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “… Sizə cəhənnəm əhlindən […]

Daha Ətraflı

Ticarət hiylə və rüşvətə aid seçmə hədislər

• Əbu Səid əl-Xudri (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Güvənilən və doğruluqdan ayrılmayan […]

Daha Ətraflı

Birlik bərabərlik və qardaşlıq haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İman etmədikcə cənnətə girə bilməzsiniz. […]

Daha Ətraflı

Ata ana və qonşu haqqında seçmə hədislər

• Əbu Hüreyrə (r.a.) Hz. Peyğəmbərdən (s.ə.s) rəvayət etmişdir: “Burnu torpaqda sürtünsün; burnu torpaqda sürtünsün; […]

Daha Ətraflı

Allah və peyğəmbər sevgisi, Allah qorxusu haqqında seçmə hədislər

• Ənəs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Hər kimdə üç xüsusiyyət olsa, o […]

Daha Ətraflı

Quran öyrətmək və öyrənməyin fəziləti haqqında seçmə hədislər

• Əli ibn Əbi Talib (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: Sizin ən xeyirliniz […]

Daha Ətraflı

Dua və tövbə ilə əlaqədar seçilmiş hədislər

• Şəddad ibn Əvs (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “İstiğfar dualarının ən üstünü, […]

Daha Ətraflı

Səhabələrə dair seçilmiş hədislər

• Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “İnsanların xeyirlisi yaşadığım dövrdə yaşayanlardır. Sonra onları təqib edən (tabiunlar), sonra […]

Daha Ətraflı