Əxlaqsızlıqdan çəkindirmə

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: «Həsəddən uzaq olun, çünki atəş odunu […]

Daha Ətraflı

Sələmçilik

1.Cabirdən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) sələmi yeyəni, sələm ödəyəni və sələmin ödənilməsi haqda […]

Daha Ətraflı

Cümə namazı

1.Abdullah ibn Ömər və Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, onlar Allah elçisinin minbərin üstündə duraraq […]

Daha Ətraflı

Qadınlar barəsində

1.Üsamə bint Zeyddən (Allah ondan və atasından razı olsun!) Peyğəmbərin (s) belə deməsi rəvayət olunur: […]

Daha Ətraflı

İslamda olmağın savabı və keçmiş günahların bağışlanması

1.Əmr ibn əl-Asın islam dinini qəbul etməsi əhvalatı barədə özündən nəql olunan hədisdə Əmr belə […]

Daha Ətraflı

Müxtəlif Mövzuda Hədislər

1.Əbu Nüceyd İmran ibn Husayn əl-Xuzaidən (Allah ondan və atasından razı olsun!) rəvayət olunur ki, […]

Daha Ətraflı

Tövbə (Yaşaq Qurbanovun “İslam Nuru” kitabından)

1.1. Möminlərin əmiri Abu Həfsə Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzza ibn Riyah ibn […]

Daha Ətraflı

Namazın vaxtları

1) Abdullah ibn Əmrdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (Allahın Ona salamı olsun) buyurmuşdur: «Zöhr namazının […]

Daha Ətraflı

Aybaşı

1.Aişədən rəvayət olunur ki, Fatimə bint Əbu Hübeyşin qanaxması olardı. Bir dəfə Allahın elçisi (sav) […]

Daha Ətraflı

Dəstəmazı batil edə biləcək amillər

1.Aişədən rəvayət olunur ki, Fatimə bint Əbu Hübeyş Peyğəmbərin (sav) yanına gəlib ondan soruşdu: «Ey […]

Daha Ətraflı

Qüsl və cənabətin hökmü

1.Əbu Səid əl-Xudridən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi (sav) buyurmuşdur: «Məni ifraz olarsa, qüsl vacibdir». […]

Daha Ətraflı

Ayaqyoluna getmək ədəbi

1.Yenə də Ənəs ibn Malikdən rəvayət olunur ki, Peyğəmbər(sav) ayaqyoluna daxil olarkən deyərdi: «Allahım! Erkək […]

Daha Ətraflı

ORUC

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi(sav) buyurmuşdur: «Müntəzəm olaraq oruc tutan şəxsi çıxmaq şərtilə […]

Daha Ətraflı

Zikr və dualar

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi,(sav), buyurmuşdur: «Allah-taala buyurur: “Nə qədər ki, qulum məni […]

Daha Ətraflı

Təyəmmüm

1.Cabir ibn Abdullahdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər, 9sav), buyurmuşdur: «Mənə, məndən əvvəlki Peyğəmbərlərə bəxş edilməyən […]

Daha Ətraflı

Corablara məsh çəkmək

1.Muğirə ibn Şubədən rəvayət olunur ki, Peyğəmbərlə, (sav), bir yerdə idim. O dəstəmaz almaq istədikdə […]

Daha Ətraflı

Dəstəmaz

1.Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur ki, Allahın elçisi,, buyurmuşdur: «Əgər ümmətimə çətinlik gətirə biləcəyimdən qorxmasaydım, onda […]

Daha Ətraflı

Nəcasətin təmizlənməsi və tərifi

1.Ənəs ibn Malikdən rəvayət olunur ki, Allahın elçisindən(sav) şərabdan sirkə hazırlanıb-hazırlanmamsı barədə soruşduqda, o buna: […]

Daha Ətraflı

Səhih Buxari hədis kitabından seçmə hədislər (I hissə)

1.Peyğəmbər (s.ə.s) demişdir: “Əməllər niyyətlərə görədir. Hər kəsə öz niyyətinə görə mükafat (savab) veriləcək. Ona […]

Daha Ətraflı

Müsəlman qadınlar haqqında hədislər (ııı- hissə)

1-Peyğəmbər (s.ə.s) buyurmuşdur: “Heç bir qadın müsəlman bacısının yerini tutmaq üçün gələcək ərindən onun boşanmasını […]

Daha Ətraflı