“HӘDİS QURAN’A UYĞUN DEYİLSӘ, RӘDD EDİRİK” (Hәdis inkarçılarına)

“Hәdis Quran’a uyğundursa, götürürük, uyğun deyilsә rәdd edirik..” – iddiasına yanaşma…

Daha Ətraflı

Valideynlərlə gözəl davranmaq

“Övlad valideynə onun üçün etdiklərinin əvəzini (heç nə ilə) qaytara bilməz..”

Daha Ətraflı

Qəlbi təmizləməyin yolları

Abdulla ibn Məsud (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Üç xüsusiyyətə malik müsəlmanın qəlbində kin […]

Daha Ətraflı

İnsanlar, minməyə biri belə yararlı olmayan yüz dəvəyə bənzəyəcəklər

Abdulla ibn Ömər (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “İnsanlar, aralarında minmək üçün bir baş […]

Daha Ətraflı

İşinin mütəxəssisi olmağın zəruriliyi

Amr ibn Şueyb atasından, o da babasından (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Əgər […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanlar canlarında bərabərdirlər

Əli (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Müsəlmanlar (qisas və qanbahası məsələlərində) canları baxımından bərabərdirlər. […]

Daha Ətraflı

Kim Allaha itaət etməyi nəzir demişsə, Ona itaətini etsin…

Aişə (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Kim Allaha itaət etməyi nəzir demişsə, […]

Daha Ətraflı

Başçılıq istəməyin qadağan olunması

Abdurrahman ibn Səmura (r.a) demişdir: Peyğəmbər (s.a.v) mənə belə buyurdu: “Ey Abdurrahman ibn Səmura! Başçılıq […]

Daha Ətraflı

Qan qohumluğu ilə qadağan olunan nikah, süd qohumluğuna da aiddir.

Aişə (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə buyurmuşdur: “Qan qohumluğu ilə qadağan olunan nikah, […]

Daha Ətraflı

Allah üç nəfərə kömək etməyi Öz üzərinə götürmüşdür: Yazışaraq yerinə yetirmək istəyənlər…

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Allah üç nəfərə kömək etməyi Öz üzərinə […]

Daha Ətraflı

Mirası, ona haqqı çatanlara verin

İbn Abbas (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mirası, ona haqqı çatanlara verin. Nə qalarsa, […]

Daha Ətraflı

“Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquqəmrini verdi” hədisi

Cabir ibn Abdulla (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v) bölünməyən hər bir şeydə müstəsna hüquq əmrini verdi. […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanların razılaşması icazəlidir. Haramı halal, halalı haram edən razılaşma isə icazəli deyil.

Amr ibn Avf əl-Muzəni (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Müsəlmanlar arasında razılaşma icazəlidir. […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbər (s.a.v) xırda daşlarla və riskli yolla alış-veriş etməyi qadağan etdi

Əbu Hureyrə (r.a) demişdir: “Peyğəmbər (s.a.v) xırda daşlarla və riskli yolla alış-veriş etməyi qadağan etmişdir. […]

Daha Ətraflı

Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək ixtiyar sahibidirlər

Həkim ibn Hizam (r.a) Peyğəmbərin (s.av) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Alıcı və satıcı bir-birindən ayrılanadək […]

Daha Ətraflı

Adəm oğlunun hər bir yaxşı əməli on dəfədən yeddi yüzə qədər artırılır.

Adəm oğlunun hər bir yaxşı əməli on dəfədən yeddi yüzə qədər artırılır. Uca Allah buyurur: […]

Daha Ətraflı

Sədəqə malı azaltmır

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin  belə buyurduğunu söyləmişdir: “Sədəqə malı azaltmır. Əfv edən qulu Allah […]

Daha Ətraflı

Beş vasaq çəkisində olmayan xurmaya zəkat yoxdur

ŞƏRH Bu hədis, zəkata düşən malların əksəriyyətini əhatə etmişdir. Zəkatın dənli bitkilərə, meyvələrə, üç növ […]

Daha Ətraflı

Cənazəni tez dəfn edin

Əbu Hureyrə (s.a.v) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Cənazəni tez dəfn edin. Əgər saleh bəndədirsə, […]

Daha Ətraflı

Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə olarsa, ona sağlam və qeyri-səfər zamanı əməl etdiyi kimi (savab) yazılar

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Əgər bəndə xəstələnərsə və ya səfərdə […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 1712345...10...Son »
анал vibragame секс чат кроватка