Qeybət sayılırmı?

  Sual: Bir müsəlman haqqında danışırsan, lakin qeybət edib-etmədiyini (danışdıqlarının onun xoşuna gəlib-gəlmədiyini) bilmirsən, bu […]

Daha Ətraflı
rullo con serbatoio opinioni