ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 121-130 Ayələr

(121) “Onların sığınacaqları Cəhənnəm olacaqdır və onlar oradan çıxmağa xilas yolu tapa bilməyəcəklər”. Öz Rəbbindən […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 107-120 Ayələr

(107) “Özləri özlərinə xəyanət edənlərə görə mübahisə etmə, axı Allah xainləri və günahkarları sevmir”. Burada […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 97-106 Ayələr

(97) “Özlərinə zülm etmişlərin canını alan zaman mələklər onlardan soruşacaqlar: “Siz hansı vəziyyətdə idiniz?” Onlar […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 86-96 Ayələr

(86) “Sizə salam verəni daha yaxşı və ya eyni sözlə salamlayın! Həqiqətən, Allah hər şeyi […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 71- 85 Ayələr

(71) “Ey iman gətirənlər! Ehtiyatınızı əldən verməyin, düşmənə qarşı ya bölüklərlə, ya da hamınız birgə […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 30-70 Ayələr

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 16-30 Ayələr

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 1-15 Ayələr

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri Mərhəmətli və Rəhimli Allahın adı ilə!

Daha Ətraflı

“ALİ-İMRAN” (“İMRANIN AİLƏSİ”)SURƏSİNİN TƏFSİRİ 181-200 ayələr

Daha Ətraflı

“ALİ-İMRAN” (“İMRANIN AİLƏSİ”)SURƏSİNİN TƏFSİRİ 102-180 ayələr

Daha Ətraflı

“ALİ-İMRAN” (“İMRANIN AİLƏSİ”)SURƏSİNİN TƏFSİRİ 51-101ayələr

(51) “Həqiqətən, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Ona ibadət edin! Çünki bu, düz […]

Daha Ətraflı

“ALİ-İMRAN” (“İMRANIN AİLƏSİ”)SURƏSİNİN TƏFSİRİ 1-50 ayələr

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 201-286 ayələr

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 161-200 ayələr

(161) “Kafir olub kafir kimi də ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun!” İnsan […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 131-160 ayələr

(131) “Rəbbi ona: “Təslim ol!” — dedikdə, o: “Aləmlərin Rəbbinə təslim oldun!” — demişdi”. Allah […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 101-130 ayələr

(101) “Onlara Allah tərəfindən özlərində olanı təsdiqləyən bir elçi gəldikdə Kitab verilənlərdən bir dəstə guya […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 87-100 ayələr

(87) “Biz Musaya Kitab verdik və ondan sonra bir-birinin ardınca elçilər göndərdik. Biz Məryəm oğlu […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 62-86 ayələr

(62) “Şübhəsiz ki, möminlərin, yəhudi, nəsrani və sabiilərdən Allaha və Axirət gününə iman gətirənlərin və […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 40-61 ayələr

(40) “Ey İsrail oğulları sizə bağışladığım nemətimi yadınıza salın və Mənə verdiyiniz əhdə sadiq olun […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (“ƏL-BƏQƏRƏ” (“İNƏK”) SURƏSİNİN ŞƏRHİ ) 29-39 ayələr

(29) “Yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi […]

Daha Ətraflı