ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 101-115

(6.101) “O, göyləri və yeri (yoxdan) var edəndir. Allahın necə övladı ola bilər ki, Onun […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 96-100

(6.96) “(Gecənin zülmətindən) səhəri yarıb çıxaran, gecəni bir istirahət vaxtı, günəşi və ayı (vaxt üçün) […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 71-95

(6.71) “De: “Biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 51-70

(6.51) “Rəbbinin hüzuruna cəm ediləcəklərindən qorxanları onunla (Quranla) xəbərdar et. Onların Allahdan başqa heç bir […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 31-50

(6.31) “Allahın hüzurunda duracaqlarını inkar edən kimsələr, həqiqətən, ziyana uğramışlar. Belə ki, saat (qiyamət vaxtı) […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 17-30

(6.17) “Əgər Allah sənə bir sıxıntı versə, (səni ondan) Allahdan başqa heç kəs qurtara bilməz. […]

Daha Ətraflı

ƏL-ƏNAM SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-16

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (6.1) “Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və […]

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 112-120

(5.113) “(Həvarilər) demişdilər: “Biz istəyirik ki, ondan yeyək, ürəklərimiz sakit olsun, sənin bizə doğru dediyini […]

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 92-112 ayələr

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 71-91 ayələr

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 51-70 ayələr

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 32-50 ayələr

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 14-30 ayələr

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 7-13 ayələr

(5.7.) “Yadınıza salın Allahın sizə göstərdiyi lütfünü və: “Eşidirik və itaət edirik” dediyiniz vaxt sizlə […]

Daha Ətraflı

ƏL-MAİDƏ (SÜFRƏ) SURƏSİNİN ŞƏRHİ 1-6 ayələr

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! (5.1) “Ey iman gətirənlər! Öhdəliklərinizə sadiq qalın! Ehramda olduğunuz […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (Kitab barəsində alimlərin rəyləri)

Şeyx Muhəmməd b. Saleh əl-Useyminin TƏQDİMATI Həmd yalnız Allaha məxsusdur. Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, ailəsinə, səhabələrinə və […]

Daha Ətraflı

MÜQƏDDƏS QURANIN TƏFSİRİ (TƏRCÜMƏÇİNİN İKİNCİ CİLDƏ SÖZÖNÜ)

əs-Səədi, Əbdürrəhman ibn Nasir Müqəddəs Quranın Təfsiri, “Səxavətli və Mərhəmətli Allah¬dan gələn asanlaşdırma”. VI cilddə, […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 166-176 Ayələr

(166) “Lakin Allah Onun sənə nazil etdiyinə Özü şahidlik edir. O, bunu Öz elmi əsasında […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 141- 165 Ayələr

(141) “Onlar gözləyirlər ki, siz bir fəlakətə düçar olasınız. Allah sizə qəlbə bəxş edəndə onlar […]

Daha Ətraflı

ƏN-NİSA (“Qadınlar”) surəsinin təfsiri 131-140 Ayələr

(131) “Göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsusdur. Biz sizə qədər Kitab əta edilmiş şəxslərə […]

Daha Ətraflı