GÜNAHA GÖRƏ CƏZA/ƏZAB YALNIZ BİR HALDA GÖNDƏRİLƏR

İnsan günah edərkən, bunun günah olduğunu qəbul edirsə, bundan hər dəfə utanc duyursa və bunun Allahın əmrinə müxalif olduğuna inanırsa…..

Daha Ətraflı

1 – Fatihə surəsi

1 – əl-Fatihə əl-Fatihə (Kitabı açan) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 7 ayədir)   1. Mərhəmətli, […]

Daha Ətraflı

2 – Bəqərə surəsi

2 – əl-Bəqərə əl-Bəqərə (İnək) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

3 – Ali İmran surəsi

3 – Ali-İmran Ali-İmran (İmran ailəsi) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 200 ayədir)   1. Əlif, […]

Daha Ətraflı

4 – Nisa surəsi

4 – ən-Nisa ən-Nisa (Qadınlar) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 176 ayədir) 1. Ey insanlar! Sizi […]

Daha Ətraflı

5 – Maidə surəsi

5 – əl-Maidə əl-Maidə (Süfrə) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 120 ayədir)   1. Ey iman […]

Daha Ətraflı

6 – Ənam surəsi

6 – əl-Ənam əl-Ənam (Davar) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)   1. Göyləri və […]

Daha Ətraflı

7 – Əraf surəsi

7 – əl-Əraf əl-Əraf (Sədd) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

8 – Ənfal surəsi

8 – əl-Ənfal əl-Ənfal (Qənimət) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir. 30-36-cı ayələr Məkkədə nazil […]

Daha Ətraflı

9 – Tovbə surəsi

9 – ət-Tovbə ət-Tovbə (Tövbə) surəsi (Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir)   1. Allahdan və […]

Daha Ətraflı

10 – Yunus surəsi

10 – Yunus Yunus (Yunis) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 109 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

11 – Hud surəsi

11 – Hud Hud surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir)   1. Əlif, Lam, Ra! […]

Daha Ətraflı

12 – Yusuf surəsi

12 – Yusuf Yusuf (Yusif) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)   1. Əlif, Lam, […]

Daha Ətraflı

13 – Rad surəsi

13 – ər-Rad ər-Rad (Göy gurultusu) surəsi (Məkkədə, bəzi təfsirçilərə görə isə tamamilə, yaxud qismən […]

Daha Ətraflı

14 – İbrahim surəsi

14 – İbrahim İbrahim surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)   1. Əlif, Lam, Ra! […]

Daha Ətraflı

15 – Hicr surəsi

15 – əl-Hicr əl-Hicr (Daşlı sahə) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)   1. Əlif, […]

Daha Ətraflı

16 – Nəhl surəsi

16 – ən-Nəhl ən-Nəhl (Bal arısı) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir)   1. Allahın […]

Daha Ətraflı

17 – İsra surəsi

17 – əl-İsra əl-İsra (gecə vaxtı seyr) və ya Bəni–İsrail (İsrail oğulları) surəsi (Məkkədə nazil […]

Daha Ətraflı

18 – Kəhf surəsi

18- əl-Kəhf əl-Kəhf (Mağara) surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir)   1. Həmd olsun O […]

Daha Ətraflı

19 – Məryəm surəsi

19 – Məryəm Məryəm surəsi (Məkkədə nazil olmuşdur, 98 ayədir)   1. Kaf, Ha, Ya, […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 612345...Son »