LAYİQ OLANLAR

Cənnət qazanar hamı deyil, layiq olanlar, Dəvətdə zəfər əhlidir o natiq olanlar.

Daha Ətraflı

HÜSNÜ ZƏNN

Pis zənnə qapılmaq hələ bilməm ki, nədəndir, Ət parçasıdır, həm də zəifdir, bu bədəndir, Dünyanı […]

Daha Ətraflı

BAXARLAR

Bil ki, qəflətdə olanlar sənə qəflətlə baxarlar, Qəlbi zillətdə olanlar kimə nifrətlə baxarlar?

Daha Ətraflı