Yalnız Səni çağırıram, Sənədir ümidim Allahım! | Nizami Gəncəvi’dən 6 kuplet gözəl şeir

Hər zaman köməyə çağırram Səni,
Qapından ümidsiz qaytarma məni…

Daha Ətraflı

Qəbir

Ruhundan ayrı düşmüş hər bədən mənim qonağım, Qurdlara yem olacaqdır, inan, sənin yanağın. Gəzməyəcək yer […]

Daha Ətraflı

Münəccim

Va lə iləhə illəllahul-vahidul-qahhər, Mömin o ki, etcək onu inkar görə münkər! Ulduz falı aydın […]

Daha Ətraflı

Qəbrin insana sözü

Ruhundan ayrı düşmüş hər bədən mənim qonağım, Qurdlara yem olacaqdır, inan, sənin yanağın. Gəzməyəcək yer […]

Daha Ətraflı

NAMAZIN TƏLİMİ

İlk öncə qüsl alaraq təmizlən, namaza yetiş, Heç olmaz dəsnamazsız, onunla başlayır bu iş! “_Bismilləh_” […]

Daha Ətraflı

25 Peyğəmbər Şeri (2-hissə)

Davud: “Şəriət sahibi” Davuddan eyləyək xəbər, Əlinin zəhməti ilə yaşayan Peyğəmbər, Günü üç qismə ayırmış […]

Daha Ətraflı

25 Peyğəmbər Şeri (1-hissə)

Adəm: İlk Nəbidir bizə əcdad sayılan “ilk insan!” Tək ona oldu nəsib böylə şərəf, böylə […]

Daha Ətraflı

Allaha yalvarış

Allahdır dünyanı bizə bəxş edən Cənnəti sevgiylə bərqərar edən Allaha sığınaq bizə yar olsun İmansIz […]

Daha Ətraflı

Qızına Nəsihət (Şeir)

Ay mənim örtülü hicablı qızım, Tutqun gecələrdə parlaq ulduzum, İstərdim səninçün nəsihət yazım, Sən Allahdan […]

Daha Ətraflı

Siqaret !…

Girmiş qocanın həm cavanın ağzına tüstü, Tüstü vurulur hər əsəbi qızğına, tüstü, Hər bezginə, hər […]

Daha Ətraflı

ƏLVİDA RAMAZAN

Qafillər içrə gəlib keçdin, əlvida Ramazan, Acımış ruhumuza eylədin qida Ramazan! Yadlaşan dünyada qardaşlığı əta […]

Daha Ətraflı

MƏKKƏNİN HƏSRƏTİ

Mən Kəbəni gördüm, mənə röya kimi gəldi! Röya mənə fövqəladi dünya kimi gəldi! Yurdumdakı göz […]

Daha Ətraflı

OLMAZMI Kİ!?

Böhtanı məqbul kimsələr ar eyləsə olmazmı ki!? Şeytana təhkim örünü dar eyləsə olmazmı ki!? Allaha […]

Daha Ətraflı

QƏLBLƏR PAS ATIB, DAŞ OLMAYIB Kİ!?

Tərk eyləmə şövqi-mənəviyyat, Qəlblər pas atıb, daş olmayıb ki!? Baxdıqca səni ağladan həyat, Qəm-qüssənə sirdaş […]

Daha Ətraflı

İMANIMIN İLK GÜNÜ

İman ləzzəti hiss etdim imanımın ilk günü! Nə xoşbəxtdim İslamla əhd-peymanımın ilk günü! Qəlb genişlənər […]

Daha Ətraflı

MÜRƏBBE (zina)

Xırda günah utandırır, hətta bir aşkar olan, Zənn edir ki, pünhandır günahı zinakar olan, Həya […]

Daha Ətraflı

RƏHMANA TƏRƏF GƏL

Şərdən uzaq ol, Xaliqi-Sübhana tərəf gəl! Rəhm eylə ki, rəhm al, daha Rəhmana tərəf gəl!

Daha Ətraflı

ALLAHI SEVƏNDƏN

Qəlbim necə rahətdir, Allahı sevəndən! Eşqim bir ibadətdir, Allahı sevəndən! Şirk eşqini tərk etdim, Küfr […]

Daha Ətraflı

QİYMƏTLİ TUT !

Ey qafil, itirmə vaxtı, zamanı qiymətli tut! Allah üçün yaşa ömrü, bu canı hörmətli tut!

Daha Ətraflı

LAYİQ OLANLAR

Cənnət qazanar hamı deyil, layiq olanlar, Dəvətdə zəfər əhlidir o natiq olanlar.

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...