Salehlərin aliminin hekayəsi

Bir gün saleh alimlərdən birinin yanına bir kişi gəlir. Ancaq çox qəmgin idi. Şeyx onu görüb […]

Daha Ətraflı

BEŞİKDƏ DANIŞANLAR

“Beşikdə [İsrail övladlarından] ancaq üç nəfər danışmışdır. İsa ibn Məryəm və Sahibi Cüreyc bunlardandır. Cüreyc […]

Daha Ətraflı

SƏMADAN GƏLƏN SƏS

Aişədən (Allah ondan razı olsun!) belə deməsi rəvayət olunur: “Peyğəmbərdən (s): — Ühüd döyüşü günündən […]

Daha Ətraflı

QIZIL KÜPƏSİ

Qədim zamanlarda bir kişi birindən torpaq sahəsi satın alır. Aldığı ərazidə bir qızıl küpəsi tapır […]

Daha Ətraflı

ANA VƏ BIÇAQ

Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) Rəsulallahın (s) belə deməsi rəvayət olunur: “Keçmişdə iki qadın […]

Daha Ətraflı

MUSA VƏ XIZIR

Musa peyyğəmbər (s) İsrail oğulları arasında moizə oxuyurmuş. Bu zaman ondan soruşurlar: — İnsanlar arasında […]

Daha Ətraflı

CƏNNƏT BAZARI

Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun!) belə deməsi rəvayət olunur: “Rəsulallahın (s) mənə söylədiyinə görə […]

Daha Ətraflı

MAĞARA SAHİBLƏRİ

Allah elçisi (s) söyləmişdir: “Sizdən əvvəlki xalqlarda üç nəfər səfərə çıxmaq məqsədilə yola düzəlmişlər. Gecə […]

Daha Ətraflı

Dua Möminin Silahıdır

Ibn Əbu Dünya duaları qəbul olunanlar və dua barəsində fəsillərində əl-Həsənin hekayəsini rəvayət edir ki, […]

Daha Ətraflı

XƏNDƏK SAHİBLƏRİ

Sizdən əvvəlki xalqların birində bir hökmdar və o hökmdarın da bir kahini (Qeyri-müsəlmanlarda şərəfinə qurbanlar […]

Daha Ətraflı
Səhifə 3 - 3123