Həmin gün iftar etmədi

İbrahim ibn Abdurrahmən ibn Auf buyurur: – Atam oruc olduğu zaman yemək gətirdilər. O isə […]

Daha Ətraflı

Salehlərin həyatından ibrət (Bəra ibn Məlik )

40 minlik düşmən ordusunun üzərinə təkbaşına havadan atılan səhabə Onun adı Bəra ibn Məlik idi. […]

Daha Ətraflı

Salehlərin həyatından ibrət (Ənəs ibn Nadr (radıyAllahu anhu)

Uhud döyüşündə müsəlmanların səfləri pozulmuş və Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) öldürüldüyü şayəsi yayılmışdı. Bəzi […]

Daha Ətraflı

Salehlərin həyatından ibrət (Həram ibn Milhən)

Risaləti təbliğ edərkən öldürülən səhabə-Həram ibn Milhən Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) Həram ibn Milhəni […]

Daha Ətraflı

Padşahın tikdirdiyi məscid

Bir padşah məscid tikdirir.Məscidin üzərinə lövhə vurdurur və lövhədə bu məscidi özü tərəfindən tikdirdiyini yazdırır. […]

Daha Ətraflı

Üç xurma

Bir qadın Aişənin (Allah ondan razı olsun) yanına gəlmişdi. Aişə (Allah ondan razı olsun) ona […]

Daha Ətraflı

Islamı qəbul edən ilk uşaq

Bir gün, Əli radiAllahu anhu 10 yaşında olanda, o təəccüblü bir şey görür. Məhəmməd səllAlahu […]

Daha Ətraflı

4 imamın ölümqabağı anı

İmam Şafii-nin həyatının son anları İmam əş-Şafiinin yaxın dostu imam əl-Məzani deyirdi: “Mən əş-Şafiinin yanına […]

Daha Ətraflı

Hüsnü Xatimənin Ölüm Anında Olan Əlamətləri:

Rəvayət edilir ki: Bir kimsə qara dərili olan birinin cənazəsini yudum. Yumağı bitirmədən öncə adamın […]

Daha Ətraflı

QARIŞQA

Süleyman sarayında öz əsasına söykənmişdi. Cinlər eləcə işlə məşğul idilər. Onlar hər dəfə Süleymanı gördükdə […]

Daha Ətraflı

DÖYÜŞLƏ HƏDƏLƏMƏK

Atlılardan təşkil olunmuş Səba hey`əti yetişdi. Onlar Süleyman üçün qiymətli hədiyyələr gətirmişdilər. Allahın peyğəmbəri olan […]

Daha Ətraflı

SƏBADAN XƏBƏRLƏR

Süleymanın ordusu imanlı insanlardan təşkil olunmuşdu. İnsanlardan əlavə cinlər və quşlar da ona qulluq edirdilər. […]

Daha Ətraflı

HİKMƏTLİ SÜLEYMAN

Süleyman ölkə idarəsinin və hakimiyyətinin məsuliyyətinə başlayanda imanlı bir cavan idi. O, öz ordusunun qüdrət […]

Daha Ətraflı

İmahan

Talut dünyadan köçdükdən sonra Davud padşahlığa çatdı. Padşahlıq məqamı onu məğrur etmədi. O verdiyi ne`mətinə […]

Daha Ətraflı

Nəfsə qarşı!

Biri var idi, biri yox idi, Ayaz adlı bir kölə var idi. Bir gün bu […]

Daha Ətraflı

Möminin güzgüsü!

Bir gün Əbu Cəhl Allah rəsulunun (sallallahu aleyhi və səlləm) qarşısına keçib deyir: -Ya Muhəmməd! […]

Daha Ətraflı

Əxlaqlı olmaq-ən gözəl dəvətdir!

Bir gün Əli İbn Əbu Talib (ra) xəlifə ikən şəhəri gəzməyə çıxır.Bazarların birinə daxil olarkən, […]

Daha Ətraflı

Salam verməmiş dirməzlər

Heraklis Konstantinopol istiqamətində səfə çıxmışdı.Səfər əsnasında müsəlmanların əlində əsir olan bir rus əsgər qaçaraq Heraklisin […]

Daha Ətraflı

Məscidə getmirsənmi?

Yolda qarşılaşdığımız zaman azan verilirdi. -Gəl gedək məscidə.Yəqin bilirsən bu gün cümədir. -Bilirəm.Amma onu da […]

Daha Ətraflı

Quşa nə oldu?

Əshabi-Kiramdan Ənəs bin Malikin (r.a) kiçik qardaşı Əbu Umeyrin bir quşu var idi.Quşu çox sevərdi […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...