Peyğəmbərə bir tikan belə batmasın…

VALLAHİ, MUHƏMMƏD`ə BİR TİKAN BELƏ BATIRILMASI QARŞILIĞINDA XİLAS OLMAĞI İSTƏMƏRƏM!

Daha Ətraflı

ӘMANӘT VӘ KӘBӘ’NİN AÇARLARI

O, qapını bağlayaraq, ‘Allahın elçisi olduğunu bilsәydim, açarı sәnә vermәkdәn boyun qaçırmazdım’ deyәrәk, açarı Peyğәmbәrimizә tәslim etmәkdәn imtina edirdi. Hz. Әli…..

Daha Ətraflı

Əbu Hənifənin həyatının şəhanə anları…

Bir gün imam Məlik (rahiməhullah) yoldaşları ilə bir məclisdə oturmuşdur. Bu zaman Əbu Hənifə (rahiməhullah) […]

Daha Ətraflı

Dahilərin dedikləri (2)

Elm, Əməl, İxlas… Elm- çəyirdək, Əməl onu əkmək, İxlas isə onun suyudur. [Əbu Həmid əl-Ğazali, […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (7)

Nə üçün salehlərin sözü daha faydalıdır? Həmdun əl-Qassardan (rahiməhullah) soruşdular: – Nə üçün salehlərin sözü […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (6)

Namaz ikən dünyasını dəyişən – Əli ibni Fudeyl İbni İyəd O, böyük alim Fudeyl ibni […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (5)

İbrahim ibnul Əş’ar (rahiməhullah) buyurur: – Fudeyl ibni İyəd (rahiməhullah) ilə cənazəyə qatıldıqda, bizə ölümü […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (4)

Ya Rəbbim, Cəhənnəmdə oddan daha yüngül əzab yoxdurmu? Məlik ibn Dinər (rahiməhullah) buyurur: – Bir […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (3)

Allah qorxusundan ağlamaqdan gözləri kor olan salehlər: Ömər ibn Abdul Aziz İmam Əhməd ibn Hənbəl […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (2)

Salehlərin böyük imamlarından olan Tavus (rahiməhullah) haqqında rəvayət edilir ki, o bir dəfə bazarda yandırılaraq […]

Daha Ətraflı

Salehlərin Həyatından İbrətlər (1)

Sufyən əs-Səuri (rahiməhullah) haqda rəvayət edilir ki, o Axirətdən danışdıqda qan bövl edərdi. Abdurrahmən ibni […]

Daha Ətraflı

Dahilərin dedikləri (1)

Abdullah ibn Şəxr (rahiməhullah) buyurur: – Axirətdəki yerimin mənim xəbər verilməsi ilə, toz-torpaq olub, unudulub […]

Daha Ətraflı

Həmin gün iftar etmədi

İbrahim ibn Abdurrahmən ibn Auf buyurur: – Atam oruc olduğu zaman yemək gətirdilər. O isə […]

Daha Ətraflı

Salehlərin həyatından ibrət (Bəra ibn Məlik )

40 minlik düşmən ordusunun üzərinə təkbaşına havadan atılan səhabə Onun adı Bəra ibn Məlik idi. […]

Daha Ətraflı

Salehlərin həyatından ibrət (Ənəs ibn Nadr (radıyAllahu anhu)

Uhud döyüşündə müsəlmanların səfləri pozulmuş və Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) öldürüldüyü şayəsi yayılmışdı. Bəzi […]

Daha Ətraflı

Salehlərin həyatından ibrət (Həram ibn Milhən)

Risaləti təbliğ edərkən öldürülən səhabə-Həram ibn Milhən Peyğəmbər (sallAllahu aleyhi və səlləm) Həram ibn Milhəni […]

Daha Ətraflı

Ərəb ölkələrinin birində yaşayan bir qardaş rəvayət edir:

Bir dostum var idi. Bir gün onunla aramızda bir hadisə oldu və bundan sonra bir-birimizdən […]

Daha Ətraflı

Padşahın tikdirdiyi məscid

Bir padşah məscid tikdirir.Məscidin üzərinə lövhə vurdurur və lövhədə bu məscidi özü tərəfindən tikdirdiyini yazdırır. […]

Daha Ətraflı

Üç xurma

Bir qadın Aişənin (Allah ondan razı olsun) yanına gəlmişdi. Aişə (Allah ondan razı olsun) ona […]

Daha Ətraflı

Yusif (ə.s) Nağılı (uşaqlar üçün)

Balaca Yusif çox ağıllı və gözəl bir uşaq idi. Onun on bir qardaşı var idi. […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 3123