QƏZƏBİN BOĞULMASI

Qəzəbin boğulması, hiddətin olmaması və insanları bağışlama gözəl əxlaqdan irəli gəlir. Allah taala buyurur: “O […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanın ehtiyacının ödənilməsi

Həqiqətən həmd Allahadır. Ona həmd edir, Ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Nəfislərimizin şərrindən və pis […]

Daha Ətraflı

Dili qorumaq

İnsanı yaradan və ona açıqlamağı öyrədən Allaha həmd olsun. Ona həmd edir və Ona şükr […]

Daha Ətraflı

Nəfsi arzulara uymağın pislənməsi

Ey insanlar! Allahdan haqqı ilə qorxun! “Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız müsəlman olduğunuz […]

Daha Ətraflı

GÖZƏL ƏXLAQ

Millət öz vətəndaşlarının gözəl əxlaq və xoş sifətə malik olması ilə səciyyələnərək inkişaf edir, dünya […]

Daha Ətraflı

Məclis Ədəbi və Qonaqpərvərlik Məsələsi

Peyğəmbərimiz bir cəmiyyət içərisinə daxil olanda izzət və incəlik əsəri olan halla oturardı. Bütün əshab […]

Daha Ətraflı

Yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirmək

Allaha həmd, Elçisinə salavat (xeyir-dua) və salam olsun! Islamın vacib saydığı əməllərdən biri də yaxşı […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...