Əmanəti Sahibinə Qaytarmağ

İslam dini əmanəti insanın əqidəsi, tutmuş olduğu yolla əlaqələndirir və ona qarşı diqqətli olmağa çağırır. […]

Daha Ətraflı

ZAHİDLİK

Bəzi insanlar dünyaya həddindən artıq bağlanır və arzu-istəkləri bitmir. Şan şöhrət və rahatlıq əldə etmək […]

Daha Ətraflı

Yaxşı qonşuluq

Hər bir müsəlman öz həyatını yaşamaq üçün mütləq haradasa məskunlaşmalı və kiməsə qonşuluq etməlidir. Ona […]

Daha Ətraflı

İffətli olmaq və ayıb yerlərini qorumaq

İslam dininin, əsası paklıq, şərəf, ləyaqət, iffət olan bir cəmiyyət qurması onun daha bir özəlliyidir. […]

Daha Ətraflı

Susmaq və dili qorumaq

İnsana dilini qorumasını və batil sözlərdən çəkinməsini əmr etmək İslam şəriətinin kamilliyindəndir. Çünki dilin həcmi […]

Daha Ətraflı

Həya

İslamın həyanı əmr etməsi, onun əzəmətini və gözəlliyini bildirir. Hər bir dinin öz əxlaqı meyarı […]

Daha Ətraflı

Salamı yaymaq

İslam şəriəti müsəlmanlar arasında mehribançılıq və mülayimlik yarada biləcək hər bir vasitəni buyurmuşdur. Belə vasitələrdən […]

Daha Ətraflı

Açıq-saçıqlıq

bu, qadının öz zinət yerlərini açması və camaat arasında belə dolaşmasıdır. Məlumdur ki, Allah taala […]

Daha Ətraflı

Yetimə himayədarlıq etmək

İslam şəriəti cəmiyyətin bütün üzvlərinə və təbəqələrinə diqqət yetirən, hər kəsin haqqını verən kamil bir […]

Daha Ətraflı

Allaha Şükür Etmək

İslamın möminə nemət verənə şükür etməyi və Onun verdiyini etiraf etməyi, yaxşılıq edənlərlə xoş rəftarı […]

Daha Ətraflı

Təvazökarlıq

Təvazökarlıq sifəti müsəlmanları digərlərindən fərqləndirən sifətdir. Müsəlmanların təvazökarlıqlarını görməklə neçə-neçə insanlar İslamı qəbul etmişlər. Heç […]

Daha Ətraflı

Mülayim olmaq və qəzəbdən əl çəkmək

İslamın mülayimliyi əmr etməsi onun kamilliyindəndir. Gözəl əxlaq qəzəbi tərk etməkdir. Kim tez qəzəblənərsə pisliklərə […]

Daha Ətraflı

Səbirli olmaq

Səbir sifətinə təşviq etmək bu şəriətin ali məqamlığından irəli gəlir. Çünki din məfhumu haqqı bilmək […]

Daha Ətraflı

Doğruluq (Sidq, sadiqlik)

İndi isə sənə İslamın təşviq etdiyi ən gözəl əxlaq nümunələrindən bəzilərini xatırladaq. Doğruluq (Sidq, sadiqlik): […]

Daha Ətraflı

Müsəlmanın eybini örtmək

Bu əzəmətli din, çətinlik deyil asanlıq, rəhmət və mərhəmət dinidir. Allahın dininə riayət edən müsəlman […]

Daha Ətraflı

İslamın gözəl əxlaqa çağırışının gözəllikləri

Bu dinin gözəlliklərindən biri də gözəl əxlaqa, yüksək ədəbə dəvət etməsi, pis əxlaq və xüsusiyyətlərdən […]

Daha Ətraflı

YUMŞAQ XASİYYƏTLİLİK

Nəzakət, kibarlıq, zəriflik və yumşaq xasiyyətli olmaq əxlaqın normalarının təzahürüdür. İnsan, ona qarşı həyata keçirilən […]

Daha Ətraflı

DİLİN QORUNMASI

Dil insanın hiss etdiklərini və düşündüklərini ifadə etmək üçün istifadə olunan bir vasitədir. Rəsulullahın (ona […]

Daha Ətraflı

KİN, HƏSƏD

Islam dini insanların bir-birilərinə həsəd aparmalarını, kin bəsləmələrini qadağan etmiş, müsəlmannın digər müsəlman qardaşını sevməsinin […]

Daha Ətraflı

DOĞRULUĞUN FƏZILƏTI

Möminin ən mühüm və ən ümdə əlamətlərindən biri əqidəsində, sözündə və əməlində doğru olmasıdır. Allah […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...