ÜZÜLMӘYİ SINADIN, İNDİ İSӘ TӘBӘSSÜM’Ü SINA..

Yaxşı, bəs sən, üzüldüyün üçün uğur əldə etdinmi?…

Daha Ətraflı

HӘYA..

Peyğәmbәrimiz (ona Allahın salavat vә salamı olsun), utancaq bir sәhabәyә irad tutanları, bu işdәn çәkindirmiş vә buyurmuşdur: “Həyanın hamısı XEYİR’dir”.

Daha Ətraflı

PİS ZӘNN – QӘLBİN QEYBӘTİ..

İnsanın bir kәsə qarşı qəlbində olan münasibətinin, hisslərin dəyişməsi — pis zənnin əlamətidir. Beləliklə həmin insandan nifrət……..

Daha Ətraflı

TӘK SӘBİR, YOXSA 4 SӘBİR?..

İnsanda doğulduğu zaman, yalnız o an (yaşaması, inkişaf etmәsi) üçün möhtac olduğu yemə və içmə arzusu vardır. Bu haldakı səbri, heyvanların səbri kimidir. Yaxşı və pisi fərqləndirə bilmə yaşından……

Daha Ətraflı

ӘXLAQİ KEYFİYYӘTLӘRİN SӘRHӘDLӘRİNİ BİLİRSӘNMİ?

İŞLӘRİN ӘN XEYİRLİ OLANI — ORTA YOLLU OLANIDIR. Bunun qaydası və ölçüsü – ədalətdir. Bu, ifrat və təfridə düşmədən, VASAT (orta yollu) olanı əldə etmək deməkdir…

Daha Ətraflı

Başqasına tәnә etmә, öz başına gәlәr!..

Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurur: «..Kim qardaşına (etmiş olduğu) bir günahdan dolayı tənə etsə, o (tənə edən), həmin günahı işləmədən ölməz..»

Daha Ətraflı

Qәlblә qeybәt etmәk..

Qeybәt, dinimiz tәrәfindәn – daima tәnqid olunmuş vә müsәlmana yaraşmayan bir vәsf kimi tәqdim olunmuşdur. […]

Daha Ətraflı

ӘSL KASIB KİMDİR?

Hәyatımızda ‘kasıb’ deyәrkәn, ağlımıza maddi cәhәtdәn imkanı bir qәdәr zәif şәxslәr gәlir. Lakin, nәzәrdәn qaçırdığımız […]

Daha Ətraflı

Düşmәn qazanma, dost qazan!

Dost qazanmaq bir sәnәtdir. Bunu ancaq yaxşı vә xeyirxah insanlar gözәl şәkildә edә bilәrlәr. Onlar, insanlar tәrәfindәn daima sevgi vә diqqәt әhatәsindә olurlar. Onlar bir yerdә olduqları zaman, oradakılar sevincli olarlar. Uzaq olduqları zaman isә, hәmişә axtarılar vә dua ilә xatırlanarlar.

Daha Ətraflı

Xəstəni Ziyarət Etmək

Müsəlmanların biri-birlərinə ən çox xəstəlik zamanı ehtiyac hiss edərlər. Xəstə ziyarətləri, qardaşlıq duyğularını artırdığı kimi, xəstəyə xoş əhval ruhiyyə də bəxş edir…

Daha Ətraflı

Qonşu Haqqı

Qurani Kərimdə müsəlmanların gözəl davranmalı olduğu insanlar arasında qonşularda göstərilir.

Daha Ətraflı

Yetim Haqqı, Kasıb və Yaşlılarla Maraqlanmaq

Rəsulullah Əfəndimiz də yetimlərin haqqının qorunmasında xüsusi diqqət göstərmiş və yetim haqqı yeyənlərin dünya, axirətdə acı bir əzabla qarşılaşacaqlarını söyləmişdir…

Daha Ətraflı

Qohumluq bağlarını mühafizə etmək

Peyğəmbər Əfəndimiz, yardımlaşmaqda, dini təbliğ etməkdə ilk önce öz qohumlarımızdan başlamağımızı tövsiyə edir…

Daha Ətraflı

Yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirmək

İslamın vacib saydığı əməllərdən biri də yaxşı işlər görməyi tələb edib, pis işlərdən çəkindirməkdir. Qurtuluş gəmisi olan bu əməl cəmiyyətin rifahına və əmin-amanlıq içində olmasına, dünya və axirətdə nicat tapmasına səbəb olur…

Daha Ətraflı

Çətinlik mütləq gələcəkdir!

Allah taala öz Rəsuluna (sallAllahu aleyhi və səlləm) “Həqiqətən, biz Quranı sənə nazil etdik” (əl-İnsan, […]

Daha Ətraflı

Yaxşı işləri əmr edib pis işlərdən çəkindirmək

Allaha həmd, Elçisinə salavat (xeyir-dua) və salam olsun! İslamın vacib saydığı əməllərdən biri də yaxşı […]

Daha Ətraflı

MÜSƏLMANLARA ƏZIYYƏT VERMƏYIN HARAM OLMASI BARƏDƏ

Imam Tirmizinin öz toplusunda verdiyi hədis (4/331, 2032) aşağıdakı şəxslərə istinadən rəva-yət edilir: Yəhya ibn […]

Daha Ətraflı

VALİDEYİNLƏRƏ QARŞI HAQQLARIMIZ

Allahın insanlardan qorunmasını istədiyi beş müqəddəs şeydən biridə nəslin davamıdır. Nəslin davamını Allah Tala bəlli […]

Daha Ətraflı

AXI NİYƏ, AY ALLAH?

Bismilləhir-Rəhmanir-Rəhim Bəzi insanlara zərər dəyərkən və yaxud başlarına bir müsibət gələrkən, panikaya düşürlər, narahatçılıqlar keçirirlər […]

Daha Ətraflı

TƏVAZÖKARLIQ

Gözəl əxlaqı nümayiş etdirən normalardan biri də təvazökarlıqdır. Təvazökarlıq sadəlik, parlaq simaya malik olmaq mənasına […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...