Allaha İman

Allah — subhanəhu və təalə — yə iman onun varlığına iman etmək deməkdir. Bu da […]

Daha Ətraflı

“Qəza və Qədərə İman və Faydaları”

Hər xeyr və şərrin Allahın Qəza və Qədəri ilə meydana gəldiyinə, Allahın dilədiyi hər şeyi […]

Daha Ətraflı

İSLAM (İslam sözünün mənası)

İslam — sözdə əl-İslam, əl-İstislam itaət etmək, bağlanmaq deməkdir. Şəriətdə isə Tövhid ilə Allaha təslim […]

Daha Ətraflı

İSİM VƏ SİFƏTLƏRİN TÖVHİDİ

Bu ən gözəl İsim və Sifətlərin Allaha aid olduğuna kəsinliklə inanmaq deməkdir. O, bütün kamil […]

Daha Ətraflı

ULUHİYYƏT TÖVHİDİ

Bu da Allah — subhanəhu və təala — yə ibadət ilə olur. Buna həmçinin ibadətdə […]

Daha Ətraflı

RUBUBİYYƏT TÖVHİDİ

Rububiyyə — Rəbb sözündəndir. Lüğətdə tərbiyə edici, yardımçı, islah edən və s. mənaları ifadə edir.

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...