İSLAM (İslam sözünün mənası)

İslam — sözdə əl-İslam, əl-İstislam itaət etmək, bağlanmaq deməkdir. Şəriətdə isə Tövhid ilə Allaha təslim […]

Daha Ətraflı

İSİM VƏ SİFƏTLƏRİN TÖVHİDİ

Bu ən gözəl İsim və Sifətlərin Allaha aid olduğuna kəsinliklə inanmaq deməkdir. O, bütün kamil […]

Daha Ətraflı

ULUHİYYƏT TÖVHİDİ

Bu da Allah — subhanəhu və təala — yə ibadət ilə olur. Buna həmçinin ibadətdə […]

Daha Ətraflı

RUBUBİYYƏT TÖVHİDİ

Rububiyyə — Rəbb sözündəndir. Lüğətdə tərbiyə edici, yardımçı, islah edən və s. mənaları ifadə edir.

Daha Ətraflı

TÖVHİD (bütün peyğəmbərlərin əsas qayəsi)

Allah — sübhanəhu və təala — hər bir şeydə birdir. Zatında, əməlində, İsim və Sifətlərində […]

Daha Ətraflı