Şirkin yer üzündə fəsad törətməkdə əlaqəsi

Uca Allah belə buyurur: “Yer üzü düzəldikdən sonra, orada fəsad törətməyin…” (Əraf, 7/56) Təfsirçilərin bir […]

Daha Ətraflı

XILAS MÖMINLƏRƏDIR

Uca Allah buyurur ki: «And olsun axşam çağına ki, insan ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib […]

Daha Ətraflı

“Tövhid” (Şirkin Növləri)

Şirk – Rübubiyyət və Uluhiyyətdə Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Şirk, əsasən uluhiyyətdə özünü göstərir. Məsələn, […]

Daha Ətraflı

MÜSƏLMAN HƏYATINDA İBADƏTLƏRİN İZİ( II- HİSSƏ)

Məsələn, hər hansı bir insanın “bu haqda, peyğəmbərdən (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı […]

Daha Ətraflı

MÜSƏLMAN HƏYATINDA İBADƏTLƏRİN İZİ( I – HİSSƏ)

Bismilləhir-rəhmanir-rəhim Həmd Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, Ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və […]

Daha Ətraflı

Gözəl Müsəlman

Peyğəmbər (sav) buyurmuşdur: “Bir-birinizə qarşı həsəd aparmayın, malı satmaq üçün bir-birinizi aldatmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, […]

Daha Ətraflı

BƏDXƏRCLİKDƏN VƏ YA İSRAFÇILIQDAN ÇƏKİN

İslam dini bütün hallarda orta mövqe tutmağı tövsiyə edir və şəriəti yaşamaq üçün insanlara asanlıq […]

Daha Ətraflı

İslam Rəhməti

Bu dinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun rəhmət dini olmasıdır. O, ona iman gətirənlər üçün rəhmətdir. […]

Daha Ətraflı

Təqva sahibi olmaq üçün nə etmək lazımdır?

Lütfü hamıya aid olan və ehsanı bol olan Allaha həmd olsun. Allah, qullarına müxtəlif nemətlər […]

Daha Ətraflı

Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan əməllər (II-hissə)

İSTİAZƏ (SIĞINMAQ): Uca Allah belə buyurur: “De: “Sığınıram insanların Rəbbinə, İnsanların ixtiyar sahibinə” (Nas, 114/1,2). […]

Daha Ətraflı

Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan əməllər (I-hissə)

Həmd ancaq Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, Ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən, əməllərimizin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Sehrin qadağan edilməsində olan gözəllilklər)

İslam təmiz nemətləri, onların gözəlliyinə görə halal etmişdir. Murdar (napak) şeyləri də pisliklərinə, fəsadına və […]

Daha Ətraflı

Şayiələr qarşısında İslamın mövqeyi

Hər ilahlıq və RƏBB`lik iddiasında olandan daha böyük və çox böyük olan ALLAH`a həmd olsun. […]

Daha Ətraflı

İmanın faydaları və səmərələri

Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Həccə getmək)

Dördüncü bölüm: Həccə getmək: Həcc sözü şəriət termini kimi xüsusi əməllərin adı, yaxud Kəbəni və […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Oruc)

Üçüncü bölüm: Oruc tutmaq: Şəriət terminaloğiyasında orucun mənası: “Müəyyən vaxtda, müəyyən adam tərəfindən xüsusi şeylərdən […]

Daha Ətraflı

Tövhidə zidd əməllər (sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək)

. Sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək. Belə bir […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Zəkat)

Ikinci bölüm: Zəkat vermək: Zəkat, İslamın üçüncü əsasıdır. Zəkatın şəriət terminalogiyasında mənası: Allahın razılığını qazanmaq, […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Namaz)

İbadətlər və onların böyük təsiri: Əziz oxucu! ötən fəsildə İslamın əqidə baxımından olan gözəllikləri ilə […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Qədərə İman

Altıncı əsas: Qəza və Qədərə iman: Qədər — Allahın, bütün kainatın taleyini, əzəli elmi, hikməti […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...