İslam Rəhməti

Bu dinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun rəhmət dini olmasıdır. O, ona iman gətirənlər üçün rəhmətdir. […]

Daha Ətraflı

Təqva sahibi olmaq üçün nə etmək lazımdır?

Lütfü hamıya aid olan və ehsanı bol olan Allaha həmd olsun. Allah, qullarına müxtəlif nemətlər […]

Daha Ətraflı

Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan əməllər (II-hissə)

İSTİAZƏ (SIĞINMAQ): Uca Allah belə buyurur: “De: “Sığınıram insanların Rəbbinə, İnsanların ixtiyar sahibinə” (Nas, 114/1,2). […]

Daha Ətraflı

Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan əməllər (I-hissə)

Həmd ancaq Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, Ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən, əməllərimizin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Sehrin qadağan edilməsində olan gözəllilklər)

İslam təmiz nemətləri, onların gözəlliyinə görə halal etmişdir. Murdar (napak) şeyləri də pisliklərinə, fəsadına və […]

Daha Ətraflı

Şayiələr qarşısında İslamın mövqeyi

Hər ilahlıq və RƏBB`lik iddiasında olandan daha böyük və çox böyük olan ALLAH`a həmd olsun. […]

Daha Ətraflı

İmanın faydaları və səmərələri

Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Həccə getmək)

Dördüncü bölüm: Həccə getmək: Həcc sözü şəriət termini kimi xüsusi əməllərin adı, yaxud Kəbəni və […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Oruc)

Üçüncü bölüm: Oruc tutmaq: Şəriət terminaloğiyasında orucun mənası: “Müəyyən vaxtda, müəyyən adam tərəfindən xüsusi şeylərdən […]

Daha Ətraflı

Tövhidə zidd əməllər (sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək)

. Sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək. Belə bir […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Zəkat)

Ikinci bölüm: Zəkat vermək: Zəkat, İslamın üçüncü əsasıdır. Zəkatın şəriət terminalogiyasında mənası: Allahın razılığını qazanmaq, […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Namaz)

İbadətlər və onların böyük təsiri: Əziz oxucu! ötən fəsildə İslamın əqidə baxımından olan gözəllikləri ilə […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Qədərə İman

Altıncı əsas: Qəza və Qədərə iman: Qədər — Allahın, bütün kainatın taleyini, əzəli elmi, hikməti […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Axirətə İman

Beşinci əsas: Axirət gününə iman: Axirət günü: İnsanların haqq-hesab üçün toplanacaqları qiyamət günüdür. Bu günün […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Mələklərə, Kitablara və Peyğəmbərlərə İman

Ikinci əsas: Mələklərə iman: İslam dini mələklərə imanı vacib etmişdir. Onlar, Allahın yaratdığı qeyb aləminə […]

Daha Ətraflı

İslamda Sağlamlıq və Təmizliyə Verilən Dəyər

Rəsulullah Əfəndimiz (s.a.v.) ümmətin sağlamlığına və təmizliyinə böyük diqqət yetirmişdir. Sağlam bir insanın, özünə diqqət […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından İslamın gözəllikləri) – II hissə

Allahın uluhiyyətinə iman, Onun rübubiyyətinə, ad və sifətlrinə imanı özündə əks etdirir. Çünki Allah aləmlərin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından İslamın gözəllikləri) – I hissə

Peyğəmbərimiz (sav) imanın altı əsası (ərkanı) olduğunu qeyd etmişdir, onlar: Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İslam şəriətinin xeyri (məsləhəti) cəlb və zərəri (məfsədəni) dəf etməyin üzərində qurulması)

İslam, Rəbbani, ümumbəşəri və dünyanın son günlərinə qədər davam edəcək şəriət olduğu üçün, həm şəxsiyyətin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İslamın ədalətli şəriət olması)

İslam şəriəti öz əsasında, məsləkində, kamilliyində və hökmlərində Rəbbani şəriətdir. O, ötən şəriətlər üzərində hakimdir […]

Daha Ətraflı