Gözəl Müsəlman

Peyğəmbər (sav) buyurmuşdur: “Bir-birinizə qarşı həsəd aparmayın, malı satmaq üçün bir-birinizi aldatmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, […]

Daha Ətraflı

BƏDXƏRCLİKDƏN VƏ YA İSRAFÇILIQDAN ÇƏKİN

İslam dini bütün hallarda orta mövqe tutmağı tövsiyə edir və şəriəti yaşamaq üçün insanlara asanlıq […]

Daha Ətraflı

İslam Rəhməti

Bu dinin əsas xüsusiyyətlərindən biri onun rəhmət dini olmasıdır. O, ona iman gətirənlər üçün rəhmətdir. […]

Daha Ətraflı

Təqva sahibi olmaq üçün nə etmək lazımdır?

Lütfü hamıya aid olan və ehsanı bol olan Allaha həmd olsun. Allah, qullarına müxtəlif nemətlər […]

Daha Ətraflı

Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan əməllər (II-hissə)

İSTİAZƏ (SIĞINMAQ): Uca Allah belə buyurur: “De: “Sığınıram insanların Rəbbinə, İnsanların ixtiyar sahibinə” (Nas, 114/1,2). […]

Daha Ətraflı

Hər bir müsəlmanın bilməsi vacib olan əməllər (I-hissə)

Həmd ancaq Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, Ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən, əməllərimizin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Sehrin qadağan edilməsində olan gözəllilklər)

İslam təmiz nemətləri, onların gözəlliyinə görə halal etmişdir. Murdar (napak) şeyləri də pisliklərinə, fəsadına və […]

Daha Ətraflı

Şayiələr qarşısında İslamın mövqeyi

Hər ilahlıq və RƏBB`lik iddiasında olandan daha böyük və çox böyük olan ALLAH`a həmd olsun. […]

Daha Ətraflı

İmanın faydaları və səmərələri

Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Həccə getmək)

Dördüncü bölüm: Həccə getmək: Həcc sözü şəriət termini kimi xüsusi əməllərin adı, yaxud Kəbəni və […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Oruc)

Üçüncü bölüm: Oruc tutmaq: Şəriət terminaloğiyasında orucun mənası: “Müəyyən vaxtda, müəyyən adam tərəfindən xüsusi şeylərdən […]

Daha Ətraflı

Tövhidə zidd əməllər (sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək)

. Sehrbaz, kahin, falçı və bu qrupdan olan insanların yanına gedib dediklərini təsdiqləmək. Belə bir […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Zəkat)

Ikinci bölüm: Zəkat vermək: Zəkat, İslamın üçüncü əsasıdır. Zəkatın şəriət terminalogiyasında mənası: Allahın razılığını qazanmaq, […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Namaz)

İbadətlər və onların böyük təsiri: Əziz oxucu! ötən fəsildə İslamın əqidə baxımından olan gözəllikləri ilə […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Qədərə İman

Altıncı əsas: Qəza və Qədərə iman: Qədər — Allahın, bütün kainatın taleyini, əzəli elmi, hikməti […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Axirətə İman

Beşinci əsas: Axirət gününə iman: Axirət günü: İnsanların haqq-hesab üçün toplanacaqları qiyamət günüdür. Bu günün […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından), Mələklərə, Kitablara və Peyğəmbərlərə İman

Ikinci əsas: Mələklərə iman: İslam dini mələklərə imanı vacib etmişdir. Onlar, Allahın yaratdığı qeyb aləminə […]

Daha Ətraflı

İslamda Sağlamlıq və Təmizliyə Verilən Dəyər

Rəsulullah Əfəndimiz (s.a.v.) ümmətin sağlamlığına və təmizliyinə böyük diqqət yetirmişdir. Sağlam bir insanın, özünə diqqət […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından İslamın gözəllikləri) – II hissə

Allahın uluhiyyətinə iman, Onun rübubiyyətinə, ad və sifətlrinə imanı özündə əks etdirir. Çünki Allah aləmlərin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (İmanın əsasları baxımından İslamın gözəllikləri) – I hissə

Peyğəmbərimiz (sav) imanın altı əsası (ərkanı) olduğunu qeyd etmişdir, onlar: Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, […]

Daha Ətraflı