İmanin naqisliyinə dəlillər

Əbu Hüreyrənin (Allah ondan razı olsun!) rəvayətinə görə, Peyğəmbər (s.ə.a.s) demişdir: “Imanın yetmişdən artıq şöbəsi […]

Daha Ətraflı

İmanin artmasina dəlillər

Allah-təala buyurur: “O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat (Əbu Süfyan və tərəfdarları) sizə qarşı qüvvə […]

Daha Ətraflı

İslamda ağılın rolu

Əssəlamu aleykum və rahmətullahi və bərakətuhu! Şükr və tərif Allaha məxsusdur, biz ona şükr edir, […]

Daha Ətraflı

İMAN VƏ PSİXOLOJİ SAĞLAMLIQ

Kimsə xeyir ilahına, kimsə qüvvə ilahına, kimsə də mücərrəd olaraq həyatın dərin mə’nasına inanır və […]

Daha Ətraflı

On şey fitrətdəndir

Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «On şey (beş şey) fitrətdəndir. Bığları qısaltmaq, […]

Daha Ətraflı

Qur`ani-Kərimdə “İman etmənin fəziləti və mükafatı”

1.Biz (onlara) dedik: “Hamınız buradan (yer üzünə) enin! Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət (peyğəmbər və […]

Daha Ətraflı

İslamı qəbul edən Sənan qardaşımızın sevinci

Allaha həmd olsun ki, istədiyinə hidayət verir və istəyi olanları öz doğru yoluna yönəldir. Bu […]

Daha Ətraflı

İSLAMDAN QEYRİ BİR MİLLƏTƏ AND İÇMƏK

Sabit bin Dahhak peyğəmbərin (s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Kim yalandan İslamdan qeyri bir millətə […]

Daha Ətraflı

Dinin qaynağına islamın baxışı

İslama görə bəşəriyyətin ilk dini, tövhid dinidir. Dinin qurucusu, uca Allah'dır. Allah, kainatı, insanı yaratmış, […]

Daha Ətraflı

Allahdan başqasını Allah kimi sevmək şirkdir

Uca Allah buyurur ki: “İnanların içərisində Allahdan qeyrilərini Allaha şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi […]

Daha Ətraflı

Şirkin Növləri

Şirk iki cürdür: Böyük və kiçik şirk. Böyük şirk tövhidl və islamla ziddiyyət təşkil edir, […]

Daha Ətraflı

Allaha şərik qoşmamaq

Allah taalanı ibadətdə təkləşdirməsinə baxmayaraq, Nuhu, İbrahimi, Hudu, Salehi, İsmayılı, İshaqı, Yaqubu və Peyğəmbərimiz olan […]

Daha Ətraflı

TÖVHİDİN GERÇƏKLIYI və Ş İ R K

Həmd aləmlərin rəbbi olan Allaha məxsusdur. Düşmənçilik yalnız zalımlara qarşıdır. Onun qulu, elçisi, məxluqatı arasında […]

Daha Ətraflı

Şirkin yer üzündə fəsad törətməkdə əlaqəsi

Uca Allah belə buyurur: “Yer üzü düzəldikdən sonra, orada fəsad törətməyin…” (Əraf, 7/56) Təfsirçilərin bir […]

Daha Ətraflı

XILAS MÖMINLƏRƏDIR

Uca Allah buyurur ki: «And olsun axşam çağına ki, insan ziyan içindədir. Yalnız iman gətirib […]

Daha Ətraflı

“Tövhid” (Şirkin Növləri)

Şirk – Rübubiyyət və Uluhiyyətdə Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Şirk, əsasən uluhiyyətdə özünü göstərir. Məsələn, […]

Daha Ətraflı

MÜSƏLMAN HƏYATINDA İBADƏTLƏRİN İZİ( II- HİSSƏ)

Məsələn, hər hansı bir insanın “bu haqda, peyğəmbərdən (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı […]

Daha Ətraflı

MÜSƏLMAN HƏYATINDA İBADƏTLƏRİN İZİ( I – HİSSƏ)

Bismilləhir-rəhmanir-rəhim Həmd Allaha məxsusdur. Ona həmd edir, Ondan kömək və bağışlanma diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və […]

Daha Ətraflı

Gözəl Müsəlman

Peyğəmbər (sav) buyurmuşdur: “Bir-birinizə qarşı həsəd aparmayın, malı satmaq üçün bir-birinizi aldatmayın, bir-birinizə nifrət etməyin, […]

Daha Ətraflı

BƏDXƏRCLİKDƏN VƏ YA İSRAFÇILIQDAN ÇƏKİN

İslam dini bütün hallarda orta mövqe tutmağı tövsiyə edir və şəriəti yaşamaq üçün insanlara asanlıq […]

Daha Ətraflı