NÜMUNƏVİ QADIN

Allah-təala buyurur: «Əməlisaleh qadınlar (ərlərinə) itaət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri qoruyub saxlayırlar» (ən-Nisa, […]

Daha Ətraflı

Ər və zövcənin hüquqları

Zövcənin hüquqları: 1) Mehr. Allah buyurur: Qadınlarınızın mehrlərini könül xoşluğuyla verin! Əgər onlar qəlbən, öz […]

Daha Ətraflı

Ər və zövcə əlaqələri

Ailə, cəmiyyətin təməlidir. Millətlər və xalqlar ondan doğar. Ailənin çəyirdəyi kişi və qadındır. “Ey insanlar! […]

Daha Ətraflı

İslam və ailə

Məqsədi sağlam bir cəmiyyət qurmaq olan islam, ailəyə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Çünki ailə, cəmiyyətin təməl […]

Daha Ətraflı

Qadın ərini necə xoşbəxt edə bilər

1) Gözəl qarşılamaq Ərin işdən, səfərdən və ya başqa bir yerdən evə gələndə onu gözəl […]

Daha Ətraflı

İslamda uşaq tərbiyəsi

Peyğəmbərimiz(sav) buyurmuşdur: “Heç bir ata övladına gözəl ədəb və tərbiyədən daha dəyərli və üstün bir […]

Daha Ətraflı

Ailə Səadəti

Ailənizdə xoşbəxtliyin olmasını istəyirsinizsə aşağıdakı tövsiyəlrə diqqət yetirin. 1.Bil ki, zövcəndən qısamüddətli uzaqlıq etmən sənin […]

Daha Ətraflı

Yad kişi və qadınların ünsiyyəti

Yad kişi və qadınların ünsiyyətdə olmaları kafirlərin həyat tərzidir. İslam isə kişilərin həyatını ayrı, qadınların […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – Qadın Haqları)

İslamda qadın hüquqları: 1. İslamdan öncə, Cahillik dövründə insanlar qız uşaqlarını özlərinə ayıb və ar […]

Daha Ətraflı

Ailə həyatı

Ey Allahın qulları!.. Allahdan haqqı ilə qorxun və ancaq müsəlman olaraq ölün! “(Adı ilə) bir-birinizdən […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları -Övlad haqları)

Allah taala övladlara bir çox valideyn haqlarını tanımağı vacib etdiyi kimi, valideynlərə də övlad haqlarını […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları -Valideyn haqları)

İslam ailəyə tam qayğı göstərərək ailəni hər cəhətdən mühafizə etmişdir. İslamın ailəni qoruması həmin ailənin […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – Miras)

O, vəsiyyətçinin özündən sonra qoyduğu mirasda, onu paylamadan öncə lazımlı xərcləri ödədikdən sonra, varisə düşən […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları – boşanmaq və əhkamları )

Talaq (boşamaq): Talaq — qanuni evliliyin yerində və ya gələcəkdə pozulmasını bildirən söz və ya […]

Daha Ətraflı

İslamın Gözəllikləri (Ailə qanunları)

İslam, insanların həm dünya və həm də axirət məsələlərini qoruyan bir dindir. Elə buna görə […]

Daha Ətraflı

Övladın Ailəsinə, Ailənin Övladına Qarşı Məsuliyyəti

Evlənən möminlərin ən böyük borcu xeyirli övlad yetişdirməkləridir. Rəsulullah, axirətdə ümmətinin çoxluğu ilə öyünəcəyini söyləmişdir. […]

Daha Ətraflı