AD QOYMAQ

Yeni doğulan uşağa gözəl bir ad qoymaq, öncəliklə atanın sonra ananın vəzifələrindən biridir. Qoyulan adların […]

Daha Ətraflı

HƏR BİR KİŞİNİN DİQQƏTİNƏ!

•Dəyişilməsi mümkün olmayan xasiyyətlərinə görə arvadınıza istehza etməyin! •Arvadınızı heç vaxt insanların gözü önündə danlamayın!

Daha Ətraflı

KİŞİ ARVADINA VƏ ONUN MƏHƏBBƏTİNƏ NECƏ SAHİB OLMALI?

Heç kəsə sirr deyildir ki, hər biri kişi üçün ailədə xoşbəxt ər olmaq arzusu varlığında […]

Daha Ətraflı

HƏQİQİ İNSANİ MAHİYYƏT

İş həyatında hər bir insanın duyğuları azalır və o bir qədər ailə məsələlərindən təcrid olur. […]

Daha Ətraflı

KİŞİNİN HƏYAT YOLDAŞINDA BƏYƏNDİYİ 98 KEYFİYYƏT

1.Gizlində və aşkarda Allaha və Onun elçisinə (s) itaət göstərməli və öz əməlisalehliyi ilə başqalarına […]

Daha Ətraflı

“MƏNİ BAĞIŞLA!” İFADƏSİ ZƏİFLİYİN, QORXAQLIĞIN VƏ TƏSLİMÇİLİYİN ƏLAMƏTİ KİMİ BAŞA DÜŞÜLMƏMƏLİDİ

Qəlbin dərin guşələrindən gələn “Səni sevirəm” ifadəsi kişinin daima arvadının dilindən eşitməli olduğu ifadələrdəndir. Lakin […]

Daha Ətraflı

AÇIQ-AŞKAR ZİDDİYYƏT

Bəzən ailədə ərlə arvad arasında müxtəlif zəmində fikir ayrılığı və ziddiyyətlər yaranır. Bu da tərəflər […]

Daha Ətraflı

ƏRLƏ ARVAD ARASINDAKI FİKİR AYRILIĞI

ƏRLƏ ARVAD ARASINDAKI FİKİR AYRILIĞI AİLƏDƏ SƏMİMİYYƏT VƏ MEHRİBANÇILIQ AB-HAVASINA XƏLƏL GƏTİRMƏMƏLİ VƏ MÜNASİBƏTLƏRDƏ GƏRGİNLİYƏ […]

Daha Ətraflı

QADIN ƏRİNƏ VƏ ONUN MƏHƏBBƏTİNƏ NECƏ SAHİB OLMALI?

Ailədə ərlə arvad arasındakı bağlantı müqəddəsdir və bu bağlantı möhkəm, ayrılmaz tellərlə bir-birinə bağlan¬mışdır. Bunun […]

Daha Ətraflı

ƏRLƏ ARVADIN SİRRİNİ AÇMAQ

Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü Allah qatında insanların ən şərlisi qadını ilə yaxınlıq etdikdən sonra, […]

Daha Ətraflı

VALIDEYNLƏRI SÖYMƏK

Insanın öz valideynlərini söyməsi böyük günahlardan biridir.

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan (Uşağın bir dəfə namaz qılmadığını gördükdə necə davranmalıyıq?)

Əhəmiyyət verilməsi lazım olan son nöqtə, uşağın izlənilməsi, qüsurlarının tədqiq edilməsi, xəta etdikdə rüsvay edilməsi […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan (Tərbiyədə cəzanın yeri)

Bir çoxlarının fikirləşdiyi kimi tərbiyə; döymək, söymək, şiddət və təhqir deyildir. Tərbiyə, ancaq yeni yetişməkdə […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan (On yaş mərhələsi )

Bu mərhələ, müsəlmana namazın fərz olmasından və həddi büluğ çağından əvvəlki mərhələdir. Namazın fərz olması, […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan (3. Vərdiş mərhələsi ,Yeddi — on yaş arası)

1. Dəstəmazı öyrətmək. İstənilən şəkildə namazı düzgün qılmasına hazırlıq üçün yeddi yaş və bir az […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan (Yeddi yaşdan əvvəlki mərhələ)

Uşaq bu mərhələdə, xüsusilə təmyiz yaşından əvvəlki ömrünün ilk illərində ailə fərdlərini təqlid edər. Bu […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan ( Uşaqlarınıza namazı necə vərdiş etdirməlisiniz?)

Namaza vərdiş hərəkətini, Məhəmməd peyğəmbərin (s.ə.s) yuxarıda keçən hədisindən hərəkətlə bu şəkildə bir neçə mərhələyə […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan(Namazın fəziləti və namazı öyrətmənin əhəmiyyəti)

Namaz, Allaha imanın və yaxınlığına nail olmanın, varlığını təxəyyül etməyin ən əsas vəsilələrindən sayılır. Namaz, […]

Daha Ətraflı

Övl?dl?rına n?m?zı n?cə ?şılamalısan.

?ləmlərin Rəbbi ?l?n ?ll?h? həmd ?lsun…?ll?hın s?l?mı müjdələyən, hid?yəti öyrədən p?yğəmbərə, ?nun ?iləsinə və səh?bələrinə […]

Daha Ətraflı

Nümunəvi Müsəlman Ərin əlamətləri

Bu məqalədə nümunəvi ərin əlamətlərini qeyd edəcəyik ki, müsəlman qadınlar ər seçimində çətinliyə düşməsinlər. Əsas […]

Daha Ətraflı