Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (beşinci hissə)

«Allahım! Günahımı bağışla, evimi geniş, ruzimi bərəkətli et!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( 4-hissə)

«Allahım! Əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən Sənə pənah aparıram».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ııı-hissə)

«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ıı hissə)

«Allahım! Nemətinin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən Sənə pənah aparıram».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizdən (salllahu aleyhi vasəlləm) müstəcəb dualar (Birinci)

Allahım! Bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düçar olmaqdan, pis qəzavü-qədərdən və düşmənlərin bədxahlığından Sənə pənah aparıram

Daha Ətraflı

Yatarkən edilən zikrlər

Yatarkən edilən zikrlər…

Daha Ətraflı

Zikr etmənin fəziləti

Peyğəmbər (sav) buyurdu: “Qoy dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın…”

Daha Ətraflı

Möminin silahı – DUA

Şübhəsiz ki, həmd Allah üçündür. Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərrindən, əməllərimizin pisliklərindən Ona sığınırıq…

Daha Ətraflı

İbrahim (a.s.)-ın Kəbəni inşa edərkən duası

Qurani Kərimdə varid olan qısa və lakin geniş məna ifadə edən dualardan biri də, Allah təalanın nəbisi, xəlili İbrahim və oğlu İsmaildən -aleyhiməssəlam- zikr etdiyi bu ayədir…

Daha Ətraflı

Qurani-Kərimdən müstəcəb dualar

Qurani-Kərimdən müstəcəb dualar…

Daha Ətraflı

GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (3-cü hissə)

Əbu Yəsar (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə dua edərdi: “Allahummə İnni Əuzu Bikə […]

Daha Ətraflı

GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (2-ci hissə)

Məabəd əl-Cuhəni deyir ki, eşitdim Muaviyə (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.v) az hədis rəvayət edənlərdən idi. Xütbə […]

Daha Ətraflı

GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (1-ci hissə)

Sad (r.a) rəvayət edir ki: «Allah Elçisi (s.a.v) belə buyurdu: «Zin-Nun (Yunus) balığın qarnında olarkən […]

Daha Ətraflı

ALLAHIN KİTABINDAN (QURANİ KƏRİMDƏN) ALINMIŞ MÜSTƏCƏB DUALAR

قَالَا “رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ” Hər ikisi: “Ey […]

Daha Ətraflı

Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma

! Bizə Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən, doğurdan da, bəxşiş verənsən! (Ali […]

Daha Ətraflı

Dəstəmazdan sonra dua oxumaq

“Kim kamil şəkildə dəstəmaz alar və sonra: “Əşhədu əllə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən abdullahi […]

Daha Ətraflı

“Lə hovlə valə quvvətə illə billəh.”

Sənə cənnətin xəzinəsinin yerini bildirimmi? Əlbəttə bildir! Peyğəmbər (s.a.v) dedi: “Allahdan başqa kömək və qüvvət […]

Daha Ətraflı

“Sübhənə-l-lahil azim və bihəmdihi”

Kim “Əzəmətli Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə Ona həmd-səna edirəm.” — deyərsə, cənnətdə bir […]

Daha Ətraflı

“Sübhanəllahi və bihəmdihi.”

“Kim səhər və axşam yüz dəfə “Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm.” – […]

Daha Ətraflı

“Sübhənəllah, vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər.

“İsra gecəsi İbrahim Peyğəmbərlə (s.a.v) qarşılaşdıqda dedi: Ey Muhəmməd, ümmətinə məndən salam de. Onlada de […]

Daha Ətraflı