Zikr etmənin fəziləti

Peyğəmbər (sav) buyurdu: “Qoy dilin Allahı zikr etməkdən qurumasın…”

Daha Ətraflı

Möminin silahı – DUA

Şübhəsiz ki, həmd Allah üçündür. Ona həmd edir, Ondan yardım və məğfirət diləyirik. Nəfslərimizin şərrindən, əməllərimizin pisliklərindən Ona sığınırıq…

Daha Ətraflı

İbrahim (a.s.)-ın Kəbəni inşa edərkən duası

Qurani Kərimdə varid olan qısa və lakin geniş məna ifadə edən dualardan biri də, Allah təalanın nəbisi, xəlili İbrahim və oğlu İsmaildən -aleyhiməssəlam- zikr etdiyi bu ayədir…

Daha Ətraflı

Qurani-Kərimdən müstəcəb dualar

Qurani-Kərimdən müstəcəb dualar…

Daha Ətraflı

GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (3-cü hissə)

Əbu Yəsar (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) belə dua edərdi: “Allahummə İnni Əuzu Bikə […]

Daha Ətraflı

GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (2-ci hissə)

Məabəd əl-Cuhəni deyir ki, eşitdim Muaviyə (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.v) az hədis rəvayət edənlərdən idi. Xütbə […]

Daha Ətraflı

GÜNDƏLİK (VAXT TƏYİN EDİLMƏDƏN) EDİLƏN DUA VƏ ZİKRLƏR (1-ci hissə)

Sad (r.a) rəvayət edir ki: «Allah Elçisi (s.a.v) belə buyurdu: «Zin-Nun (Yunus) balığın qarnında olarkən […]

Daha Ətraflı

ALLAHIN KİTABINDAN (QURANİ KƏRİMDƏN) ALINMIŞ MÜSTƏCƏB DUALAR

قَالَا “رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ” Hər ikisi: “Ey […]

Daha Ətraflı

Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola yönəltdikdən sonra ürəklərimizə şəkk-şübhə (azğınlıq, əyrilik) salma

! Bizə Öz tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, çünki Sən, doğurdan da, bəxşiş verənsən! (Ali […]

Daha Ətraflı

Dəstəmazdan sonra dua oxumaq

“Kim kamil şəkildə dəstəmaz alar və sonra: “Əşhədu əllə iləhə illəllah və ənnə Muhəmmədən abdullahi […]

Daha Ətraflı

“Lə hovlə valə quvvətə illə billəh.”

Sənə cənnətin xəzinəsinin yerini bildirimmi? Əlbəttə bildir! Peyğəmbər (s.a.v) dedi: “Allahdan başqa kömək və qüvvət […]

Daha Ətraflı

“Sübhənə-l-lahil azim və bihəmdihi”

Kim “Əzəmətli Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə Ona həmd-səna edirəm.” — deyərsə, cənnətdə bir […]

Daha Ətraflı

“Sübhanəllahi və bihəmdihi.”

“Kim səhər və axşam yüz dəfə “Allah nöqsanlardan pakdır. Onun həmdi ilə həmd-səna edirəm.” – […]

Daha Ətraflı

“Sübhənəllah, vəlhəmdulilləh, və lə iləhə illəllah vəllahu əkbər.

“İsra gecəsi İbrahim Peyğəmbərlə (s.a.v) qarşılaşdıqda dedi: Ey Muhəmməd, ümmətinə məndən salam de. Onlada de […]

Daha Ətraflı

İbrahim və İsmail ( Aleyhissalamın) Duası

“Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bünövrəsini ucaltdıqları zaman: “ (“ […]

Daha Ətraflı

Sən verməyi istəməsəydin, istəməyi də verməzdin.

Ey bizi bizdən çox sevən Rəbbim… Bizi Sən yaratdın və Səndən başqa Yaradan yoxdur. Ey […]

Daha Ətraflı

Çox gözəl dualar

Qullarını bağışlayan və onlara cömərt olan Allah'dan başka yaratıcı yoxdur. Böyük ərşin sahibi olan Allah, […]

Daha Ətraflı

Uca Allahı Çox Zikr Edirsinizmi?

İbadətlərdən sonra Allah c.c bizə onu zikr etməmizi əmr etmiş və zikr edənləri öymüşdür. Bunun […]

Daha Ətraflı

Müstəcəb Dualar

“Rabbənə zaləmnə ənfusənə və ən ləm təğfir lənə və tərhmnə lənəkunənnə minəl – xasirin” “Ey […]

Daha Ətraflı

DUANIN NÖVLƏRİ

Dua iki növ olur. İstək duası və ibadət duası. Qulun Allaha əl açaraq ehtiyaclarını istəməsi […]

Daha Ətraflı