HƏYATLARININ SON ANLARINDA – DƏRDLƏRİ NƏ İDİ?

Bu insanlar, dünyadan köçməklə artıq əməl dəftərlərinin bağlandığını çox gözəl başa düşürdülər. Buna görə də, son anlarında belə…

Daha Ətraflı

HƏR GECƏNİN, GÜNƏŞLİ BİR SƏHƏRİ VAR, SƏBİR ET!

Әn gözәl ibadәtlәrdәn biri – səbirlə qurtuluşu gözlәmәkdir…..

Daha Ətraflı

LAZIMSIZ ŞEYLƏRƏ GÖRƏ KƏDƏRLƏNMƏK NƏYİNƏ LAZIMDIR?

İnsan həyatında bundan daha önəmli bir düşüncə ola bilərmi? İşinmi, vəzifənmi?…..

Daha Ətraflı

“CƏHƏNNƏMDƏ BİR MÜDDƏT YANIB ÇIXACAĞIQ” DÜŞÜNCƏSİ

Bəzi kəslərin belə dediklərini çox eşitmişik: “Biz Cəhənnəmə girsək də, axırda Cənnətə düşəcəyik.. Çünki, Allaha inanırıq və müsəlmanıq.” Buna belə cavab verə bilərik:

Daha Ətraflı

ALLAH’IN SEVİMLİ BӘNDӘSİ OLMAQ ÜÇÜN 10 SӘBӘB

Uca Allahın öz bәndәsini sevmәsinә vә bәndәnin Rәbbini sevmәsinә sәbәblәr..

Daha Ətraflı

DÜNYADA BİR QӘRİB VӘ YA BİR YOLÇU KİMİ OLMAQ NECӘ MÜMKÜNDÜR?

“Mәnimlә dünyanın misalı – bir yolçunun, ağacın kölgәsindә günorta yuxusu aldıqdan sonra, oranı tәrk etmәsi misalı kimidir….”

Daha Ətraflı

ZAHİDLİK, ZÜHD HӘYATI VӘ DÜNYA SEVGİSİ…

Sufyan b. Uyeynә “Dünyada zahid kimdir?” sualına belә cavab vermişdir……

Daha Ətraflı

ACİZLİK, SIZLAMAQ VӘ SӘBİR ETMӘK..

Sızlamaq – acizliyin yoldaşı və qardaşıdır. Səbir isə, ağlın yoldaşı və məhsuludur. Sızlamaqdan “atan kimdir” – deyə soruşduqda, “səbirdir” – deyә cavab vermişdir…..

Daha Ətraflı

MÜJDӘLӘR OLSUN O KӘSӘ Kİ…

Müjdәlәr olsun o kәsә ki..

Daha Ətraflı

ÖZ GÜNAHKAR NӘFSİNİN SӘNӘ OLAN AĞIR XӘYANӘTİ..

Günahkar bəndə – hər hansı bir çətinliyə düşdüyü zaman, QӘLBİ, DİLİ və digər orqanları (önəmli anlarda) ona xəyanət edərlər. Belə ki, QӘLB’İ…

Daha Ətraflı

ALLAH QORXUSU..

«Allahdan yalnız mömin qorxar, Ondan (Onun əzabından) yalnız münafiqlər özünü rahat, əmin hiss edərlər..»

Daha Ətraflı

İnkar olunmaz həqiqət

Məncə düşünməyə dəyər, bəs sən nə düşünürsən bu dediklərim barədə?

Daha Ətraflı

Cəhənnəm

Elə bir məskən elə bir yerki, sonu gəlməz əhli ölməz , daim və əbədi əzabda olar .

Daha Ətraflı

Qəbir aləmi (Qəbirdə bizi nələr gözləyir)

Ölümdən sonra baş verəcək hər bir şeyə iman edir və bütün bunların da axirətə imanın içərisinə daxil olduğuna inanmaq. O baxımdan möminlər qəbr fitnəsinə (sualına) qəbrdə olan əzab və nemətlərə inanırlar.

Daha Ətraflı

Axirətdə Allahı görmək barəsində

Allah Təala Quranda qiyamət gününü xatırladanda belə buyurur: «O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, Öz Rəbbinə baxacaqdır!» (Əl Qiyamə surəsi, 22-23)

Daha Ətraflı

Birdən Cəhənnəmə düşşən!!

Səni dəhşətə salan qorxu ilə və öz zəif bədəninlə Sirat körpüsünün üzərindən keçməyini təsəvvür et! […]

Daha Ətraflı

Cənnət və Cəhənnəm

Rəhmli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Həmd olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə! Uca Allahın insanlara haqq […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMDƏN NECƏ XİLAS OLAQ?

Əziz oxucu! Artıq Cəhənnəm, oradakı zəqqum ağacları və acı zəri’, qaynar su və irin, qandallar […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMDƏ MÜVƏQQƏTİ QALMAĞIN SƏBƏBLƏRİ

1. Sələmçiliklə pul qazanmaq. «Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc üzərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. […]

Daha Ətraflı

CƏHƏNNƏMLİK OLMAĞIN SƏBƏBLƏRİ

Cəhənnəmlik olmağın bir çox səbəbləri vardır ki, onları da Allah-taala Öz müqəddəs kitabında, Peyğəmbər (Ona […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 512345