Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Beytül Məqdisin fəthi, Hürmüzün əsr düşməsi və İslamı Qəbul etməsi)

Əbu Ubeydə (r.a) İslam qoşunu ilə irəliləyib Beytül Məqdisi mühasirəyə aldı və düşməni sıxışdırdı. Bizanslar […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Farsların məğlub olması və Əcnadeyn” döyüşü)

Qadisiyyə döyüşü (Hicri 14-cü il, Məhərrəm ayı) Ömər (r.a) özü şəxsən İraqın fəthində iştirak etmək […]

Daha Ətraflı

Ömər ibn əl-Xəttab (r.a) haqqında qısa məlumat (fəziləti,şəhid olması )

Soyu: Onun tam adı Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzzə ibn Riyah ibn Abdullah […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (r.a) xilafəti (Hicri 13-23)

Giriş Əbu Bəkrin ) r.a) xilafəti iki il, üç ay davam etdi. Sonra Əbu Bəkr […]

Daha Ətraflı

.Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil döyüşünə) göndərilməsi:

Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil (1) döyüşünə) göndərilməsi: Əbu Bəkr (r.a) Xalid ibn əl-Validə (r.a) […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr (Yalançı Peyğəmbərlərə qarşı savaş)

Əl-Əsvəd əl-Ənəsi (Əbhələ ibn Kəəb): O, Peyğəmbərin (s.a.v) vaxtında peyğəmbərlik iddia etmiş və yeddi yüz […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr(Mürtədlərə qarşı savaş)

Peyğəmbər (s.a.v) ölümündən öncə Şam vilayətində Rumlulara (bizanslılara) qarşı döyüşmək üçün Usamə ibn Zeydin (r.a) […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əbu Bəkr Əs-Siddiqin fəzilti,elmi ,xəlifəliyinə dair işarələr, ölümü

Onun fəzilətləri: Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərdən (s.a.v) belə eşitdiyini rəvayət edir: “Kim (aşağıda deyilən) bu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əbu Bəkr Əs-Siddiqin islamı qəbul etməsi,hicrəti və xəlifə seçilməsi

Peyğəmbərin (s.a.v) vəfatı elan edildikdə Əbu Bəkr (r.a) onun cənazəsinin yanına gəlib onun üzünü açdı […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərin gəlişi

Rəbiül Əvvəl ayının on ikisi, bazar ertəsi günü Allah təalə mərhəmət olaraq bütün bəşəriyyətə Məhəmməd […]

Daha Ətraflı

Bidətçilərin İslam tarixinə vurduqları ləkə və təhriflər.

Peyğəmbərin (s.a.v) və əshabının haqq yolundan uzaqlaşmış “müsəlmanlar” islam tarixində çoxlu yalan məlumatlar yaymışlar. Bəzi […]

Daha Ətraflı

İkinci məsələ: Kimin tarix kitabını oxumalıyıq?

Təəsüflər olsun ki, indiki zamanda çoxları müasir yazılmış tarix kitablarını oxumaqla məşğuldurlar. Müasir tarix kitabları […]

Daha Ətraflı

Üçüncü məsələ: Rəvayətçilərin tarixi təhrif etmək üçün istifadə etdikləri üsullar!

1. Uydurma və yalanlar: Onlar hər hansı hadisə haqda rəvayət uydurmaqla məşğul olurdular. Məsələn, onlar […]

Daha Ətraflı

Birinci məsələ: Tarixi necə oxumalıyıq?

Biz tarixi Peyğəmbərin (s.a.v) hədislərini oxuduğumuz kimi oxumalıyıq. Həmçinin biz Peyğəmbərin r hədislərini oxumaq istədikdə […]

Daha Ətraflı

Tarix mövzusuna dair üç mühüm məsələ

Birinci məsələ: Tarixi necə oxumaq; İkinci məsələ: Kimin tarixini oxumalı; Üçüncü məsələ: Tarix rəvayətçilərinin tarixi […]

Daha Ətraflı

ön söz

Biz Ona həmd edir, Ondan yardım və günahlarımızın bağışlamasını diləyirik. Nəfslərimizin şərindən və pis əməllərimizdən […]

Daha Ətraflı
Səhifə 3 - 3123