Əshabələr barəsində yayılmış şübhələr və cavabı (6-11)

Altincı şübhə: «Müaviyənin (r.a) Həcər ibn Ədiyni qətlə yetirməsi» Deyirlər ki, Müaviyə Həcər ibn Ədiy […]

Daha Ətraflı

Əshabələr barəsində yayılmış şübhələr və cavabı(1-5 )

Birinci şübhə «Peyğəmbərin (s.a.v) hovuz haqqında söylədiyi hədis» Bidət əhli Peyğəmbərin (s.a.v) hovuz haqqında dediyi […]

Daha Ətraflı

Əshabələrin ədaləti (Allah onlardan razı olsun)

Əshabə (səhabə) sözünün lüğəti və istilahi mənası: Əshabə sözü lüğətdə, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu […]

Daha Ətraflı

Hüseynin (r.a) şəhid edilməsi ( Hüseyn (r.a) bərabər şəhid olan övladları və siarə məsələlər )

Hüseynin Kərbəlaya çatması: Bu yerə çatanda Hüseyn geri qayıtmaq fikrinə düşdü. İlk göndərilən dəstənin qalan […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Müaviyə ibn Əbu Sufyanın (r.anhum) vaxtında baş verən mühüm hadisələr ((Hicri 41-60)

Müaviyənin xəlifəlik dövrü müsəlmanlar üçün xeyirli oldu. Çünki onun xilafəti dövründə özbaşınalığa son qoyuldu, döyüşlər […]

Daha Ətraflı

Müaviyə (r.a) haqqında qısa məlumat ( fəziləti, xəlifliyi dövründə hərbi dəniz donanmasının qurulması və sairə)

Muaviyə ibn Əbu Sufyan (r.a) atasından öncə, qəza ümrəsi zamanı, hicrətin yeddinci ilində islamı qəbul […]

Daha Ətraflı

Həsən bin Əli (r.a) xəlifə seçilməsi

Əlinin (r.a) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə (r.a) beyət etdilər. Kufədə beyət başa […]

Daha Ətraflı

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat Həyat yoldaşları: 1. Xovlə bint Mənzur; 2. Ummu […]

Daha Ətraflı

Səhabələr arasında baş verən ixtilafın səbəbi (Allah onlardan razı olsun)

Mötəbər məlumatlara əsasən Talha, Zubeyr və Aişə (r.anha) Osmanın (r.a) qisasını almaq üçün yola çıxmışdılar. […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (r.a) qətli

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin  qətli (Hicri: 40) Nəhrəvan döyüşündən iki il keçdikdən […]

Daha Ətraflı

Əli (r.a) Xəvariclərə qarşı savaşı və qələbəsi (Nəhrəvan döyüşü)

Əli (r.a) Kufəyə qayıtdıqda xəvariclər təhkim hadisəsinə etiraz etdilər və “Hökm yalnız Allahındır” deyib Əliyə […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xilafəti dövründə baş verən əsas hadisələr (Cəməl və Siffin döyüşləri)

1. Cəməl döyüşü (Hicri 36-cı il): Əli ibn Əbu Talibə (r.a) beyət edildikdə Talha və […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xəlifəliyinə beyət edilməsi:

Əli ibn Əbu Talibin oğlu Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin (Allah onların hər ikisindən razı olsun) belə […]

Daha Ətraflı

Əli ibn Əbu Talib (r.a) haqqında qısa məlumat (Övladları,Fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffanın (r.a) qətli

Osmana (r.a) qarşı deyilən iradlar camaat arasında təbliğ edildikdən sonra, hicrətin otuz beşinci ilində bir […]

Daha Ətraflı

Osmana (r.a) irad tutulan müddəalar və iradlara cavablar

İlk olaraq Osmanın rəhbərliyinə irad tutulan müddəaların icmalını, daha sonra isə təfsilatını qeyd edəcəm: 1. […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən hadisələr (Fitnənin başlanğıcı və səbəbləri)

Fitnənin başlanğıcı Fitnə hicrətin otuz dördüncü ilində başladı. Həmin ildə bir dəstə nadan insan Osman […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr

Osmanın (r.a) xilafət dövrü fəthlərlə zəngin idi. Bu vəziyyət on il davam etdi. Həmin illər […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffan (r.a) haqqında qısa məlumat( Peyğəmbər (s.a.v) qızı ilə evlənməsi,fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Osman ibn Əffan ibn Əbul-As ibn Umeyyə ibn Əbdu Şəms ibn Əbdu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Osman ibn Əffanın Xilafəti (Hicri 23-35)

Osman ibn Əffanın (r.a) xilafətə gəlməsi Şura hadisəsi: Ömərə (r.a) xəsarət yetiriləndə o, xilafəti altı […]

Daha Ətraflı