Hüseynin (r.a) şəhid edilməsi ( Hüseyn (r.a) bərabər şəhid olan övladları və siarə məsələlər )

Hüseynin Kərbəlaya çatması: Bu yerə çatanda Hüseyn geri qayıtmaq fikrinə düşdü. İlk göndərilən dəstənin qalan […]

Daha Ətraflı

Yezid ibn Müaviyənin xəlifəliyi və baş verən hadisələr

Yezid ibn Müaviyənin xəlifəliyi (Hicri 60-64) Yezidə beyət edilməsi və Hüseynin beyətdən imtina edib Məkkədən […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Müaviyə ibn Əbu Sufyanın (r.anhum) vaxtında baş verən mühüm hadisələr ((Hicri 41-60)

Müaviyənin xəlifəlik dövrü müsəlmanlar üçün xeyirli oldu. Çünki onun xilafəti dövründə özbaşınalığa son qoyuldu, döyüşlər […]

Daha Ətraflı

Müaviyə (r.a) haqqında qısa məlumat ( fəziləti, xəlifliyi dövründə hərbi dəniz donanmasının qurulması və sairə)

Muaviyə ibn Əbu Sufyan (r.a) atasından öncə, qəza ümrəsi zamanı, hicrətin yeddinci ilində islamı qəbul […]

Daha Ətraflı

Həsən bin Əli (r.a) xəlifə seçilməsi

Əlinin (r.a) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə (r.a) beyət etdilər. Kufədə beyət başa […]

Daha Ətraflı

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat Həyat yoldaşları: 1. Xovlə bint Mənzur; 2. Ummu […]

Daha Ətraflı

Səhabələr arasında baş verən ixtilafın səbəbi (Allah onlardan razı olsun)

Mötəbər məlumatlara əsasən Talha, Zubeyr və Aişə (r.anha) Osmanın (r.a) qisasını almaq üçün yola çıxmışdılar. […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (r.a) qətli

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin  qətli (Hicri: 40) Nəhrəvan döyüşündən iki il keçdikdən […]

Daha Ətraflı

Əli (r.a) Xəvariclərə qarşı savaşı və qələbəsi (Nəhrəvan döyüşü)

Əli (r.a) Kufəyə qayıtdıqda xəvariclər təhkim hadisəsinə etiraz etdilər və “Hökm yalnız Allahındır” deyib Əliyə […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xilafəti dövründə baş verən əsas hadisələr (Cəməl və Siffin döyüşləri)

1. Cəməl döyüşü (Hicri 36-cı il): Əli ibn Əbu Talibə (r.a) beyət edildikdə Talha və […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xəlifəliyinə beyət edilməsi:

Əli ibn Əbu Talibin oğlu Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin (Allah onların hər ikisindən razı olsun) belə […]

Daha Ətraflı

Əli ibn Əbu Talib (r.a) haqqında qısa məlumat (Övladları,Fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffanın (r.a) qətli

Osmana (r.a) qarşı deyilən iradlar camaat arasında təbliğ edildikdən sonra, hicrətin otuz beşinci ilində bir […]

Daha Ətraflı

Osmana (r.a) irad tutulan müddəalar və iradlara cavablar

İlk olaraq Osmanın rəhbərliyinə irad tutulan müddəaların icmalını, daha sonra isə təfsilatını qeyd edəcəm: 1. […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən hadisələr (Fitnənin başlanğıcı və səbəbləri)

Fitnənin başlanğıcı Fitnə hicrətin otuz dördüncü ilində başladı. Həmin ildə bir dəstə nadan insan Osman […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr

Osmanın (r.a) xilafət dövrü fəthlərlə zəngin idi. Bu vəziyyət on il davam etdi. Həmin illər […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffan (r.a) haqqında qısa məlumat( Peyğəmbər (s.a.v) qızı ilə evlənməsi,fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Osman ibn Əffan ibn Əbul-As ibn Umeyyə ibn Əbdu Şəms ibn Əbdu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Osman ibn Əffanın Xilafəti (Hicri 23-35)

Osman ibn Əffanın (r.a) xilafətə gəlməsi Şura hadisəsi: Ömərə (r.a) xəsarət yetiriləndə o, xilafəti altı […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər(Rəmadə ili, Fars İmperiyasının Süqutu)

Rəmadə (qum) ili (Hicri 18-ci il): Bu ilin Rəmadə ili adlandırılmasına səbəb şiddətli quraqlıq nəticəsində […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Beytül Məqdisin fəthi, Hürmüzün əsr düşməsi və İslamı Qəbul etməsi)

Əbu Ubeydə (r.a) İslam qoşunu ilə irəliləyib Beytül Məqdisi mühasirəyə aldı və düşməni sıxışdırdı. Bizanslar […]

Daha Ətraflı
Səhifə 2 - 3123