Əlinin xəlifəliyə Əbu Bəkr, Ömər və Osmandan daha layiq olması haqqında deyilən əqli əsaslar və cavabları

Birinci «Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra ən şücaətli Əli (r.a) idi» Əlinin (r.a) şücaətli səhabə, Allahın aslanlarından […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Xəbərdarlıq hədisi və şübhələrə cavab)

Deyirlər ki, guya Peyğəmbər (s.a.v) Əliyə (r.a) işarə edərək demişdir: “Bu mənim qardaşım, məndən sonra […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Mən elm şəhəri, Əli isə onun qapısıdır — hədisi və iddialara cavab)

«Mən elm şəhəri, Əli isə onun qapısıdır — hədisi» Peyğəmbərdən (s.a.v) rəvayət olunan bu hədis, […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (On iki nəfər — hədisi və iddialara cavab)

«On iki nəfər — hədisi» Onlar çox vaxt “on iki nəfər”dən bəhs edən hədisi dəlil […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Əli məndəndir mən də Əlidən — hədisi və iddialara cavab)

«Əli məndəndir mən də Əlidən — hədisi» Onlar deyirlər ki, Peyğəmbərin (s.a.v) “Əli məndəndir mən […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir?(«Səqəleyn hədisi»)

Hədis belədir: “Mən sizə elə bir şeyi qoyub gedirəm ki, siz onlardan tutunsanız məndən sonra […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? («Zəvul Qurbə (qohumlar) ayəsi» və şübhələrə cavab

Ayədə deyilir: ” İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi nemət budur. De: […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan hədisi və şübhələrə izah)

«”…Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxın olasan?!…” hədisi» Peyğəmbər (s.a.v) Təbuk döyüşünə […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Vilayət ayəsi və həqiqətən Həzrəti Əli səcdədə ikən zəkat veribmi?)

«Vilayət ayəsi» Deyilən ayə budur: “Sizin haminiz ancaq Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirənlərdir. O […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (Əba hədisi və şübhələrə cavab)

«Əba hədisi» Hədisi Aişə (Bu rəvayətlə, “əshabələr Əlinin fəzilətini gizlədirdilər” — sözünü deyənlərin yalançı olduqları […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra xəlifə kimdir? (QƏDR-XUM hədisi və şübhələrə cavab )

Əhli sünnə yekdil olaraq, Peyğəmbərdən (s.a.v) sonra Əbu Bəkrin xəlifə olduğunu qeyd edirlər. Amma digərləri […]

Daha Ətraflı

Əshabələr barəsində yayılmış şübhələr və cavabı (6-11)

Altincı şübhə: «Müaviyənin (r.a) Həcər ibn Ədiyni qətlə yetirməsi» Deyirlər ki, Müaviyə Həcər ibn Ədiy […]

Daha Ətraflı

Əshabələr barəsində yayılmış şübhələr və cavabı(1-5 )

Birinci şübhə «Peyğəmbərin (s.a.v) hovuz haqqında söylədiyi hədis» Bidət əhli Peyğəmbərin (s.a.v) hovuz haqqında dediyi […]

Daha Ətraflı

Əshabələrin ədaləti (Allah onlardan razı olsun)

Əshabə (səhabə) sözünün lüğəti və istilahi mənası: Əshabə sözü lüğətdə, yoldaş (sahib) sözündən götürülmüşdür. Bu […]

Daha Ətraflı

Hüseyni (r.a) kim qətlə yetirdi?

Hüseynin qatillərini tanımadan öncə gəlin bir neçə il geriyə qayıdıb Əli və Hüseynin (r.a) öz […]

Daha Ətraflı

Hüseynin (r.a) şəhid edilməsi ( Hüseyn (r.a) bərabər şəhid olan övladları və siarə məsələlər )

Hüseynin Kərbəlaya çatması: Bu yerə çatanda Hüseyn geri qayıtmaq fikrinə düşdü. İlk göndərilən dəstənin qalan […]

Daha Ətraflı

Yezid ibn Müaviyənin xəlifəliyi və baş verən hadisələr

Yezid ibn Müaviyənin xəlifəliyi (Hicri 60-64) Yezidə beyət edilməsi və Hüseynin beyətdən imtina edib Məkkədən […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Müaviyə ibn Əbu Sufyanın (r.anhum) vaxtında baş verən mühüm hadisələr ((Hicri 41-60)

Müaviyənin xəlifəlik dövrü müsəlmanlar üçün xeyirli oldu. Çünki onun xilafəti dövründə özbaşınalığa son qoyuldu, döyüşlər […]

Daha Ətraflı

Müaviyə (r.a) haqqında qısa məlumat ( fəziləti, xəlifliyi dövründə hərbi dəniz donanmasının qurulması və sairə)

Muaviyə ibn Əbu Sufyan (r.a) atasından öncə, qəza ümrəsi zamanı, hicrətin yeddinci ilində islamı qəbul […]

Daha Ətraflı

Həsən bin Əli (r.a) xəlifə seçilməsi

Əlinin (r.a) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə (r.a) beyət etdilər. Kufədə beyət başa […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 3123
biofoltil