İslam tarixinin qısa xronologiyası (I hissə)

Bu qısa xronoloji illərlə verilmiş hadisələr bizim istifadə etdiyimiz mənbələrə əsasən tərtib edilmişdir…

Daha Ətraflı

Cəlaləddin Rumi kim idi? (Allahın Övliyası Yoxsa Şeytanın )

Cəlaləddin Rumi Türkiyə Səlcuqları dövrünün məşhur sufi şairi idi. O, İran mədəniyyətinin təsirində yetişmiş sufilərdən […]

Daha Ətraflı

Hüdeybiyyə Ümrəsi

Mədinədən Ümrə Üçün Çıxmaları və Hüdeybiyyəyə Enmələri

Daha Ətraflı

İkinci Hadisə : Münafiqlər Tərəfindən Ortaya Atılan İfk (İftira) Hadisəsi

İkinci Hadisə : Münafiqlər Tərəfindən Ortaya Atılan İfk (İftira) Hadisəsi Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) […]

Daha Ətraflı

Birinci Hadisə : Münafiqlərin Başçısının Bu Sözü : Mədinəyə Qayıdan Kimi Şərəflilər Alçaqları Oradan Çıxaracaqlar.

Birinci Hadisə : Münafiqlərin Başçısının Bu Sözü : Mədinəyə Qayıdan Kimi Şərəflilər Alçaqları Oradan Çıxaracaqlar.

Daha Ətraflı

Sümamə ibni Əsalın Əsir Götürülməsi və digər baş verən hadisələr

Yəmamə qəbiləsinin liderlərindən olan Sümamə, İslama və Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`a qarşı şiddətli düşmənçilik […]

Daha Ətraflı

Qureyzə Oğulları Döyüşü

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Xəndək döyüşündən qayıtdı, silah və təchizatını çıxardı. Ümmü Sələmənin otağında […]

Daha Ətraflı

Əhzab döyüşü

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`ın gördüyü ağıllı tədbirlər nəticəsində müsəlmanlar hüzur və sükunətə qovuşdular. Artıq, […]

Daha Ətraflı

Həmraul-Əsəd Döyüşü

İslam ordusunun Mədinəyə qayıtmasının elə ertəsi günündə, sübh namazından sonra Peyğəmbər (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`in […]

Daha Ətraflı

Uhud Döyüşü

Müşriklər Bədrin intiqamını almağı düşünərkən Qırdada məğlubiyyətə düçar olmaları onları sanki şok etdi. Qəzəbdən qudurdular. […]

Daha Ətraflı

Kaynuka Oğulları və digər döyüşlər

Kaynuka oğulları yəhudiləri müsəlmanlara qarşı hücumlarını ictimai olaraq davam etdirməyə başladılar. Bunun üzərinə Rəsulullah (Səllallahu […]

Daha Ətraflı

Rəsulullah `ın qızı Ruqiyyənin vəfatı və digər qızı Ümmü Gülsümün evlənməsi

Peyğəmbər (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Bədr döyüşünə çıxdıqda qızı Ruqiyyə xəstə idi. Ruqiyyə Osman ibni […]

Daha Ətraflı

Böyük Bədr Qəzvəsi (döyüşü)

Böyük Bədr Qəzvəsi (döyüşü) Bədr döyüşü müsəlmanlarla Qureyş arasındakı ilk əhəmiyyətli döyüşdür. Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi […]

Daha Ətraflı

PEYĞƏMBƏRİMİZİN (s.a.v) həyatı- Döyüşə icazə verilməsi

Bax, bu təhlükəli mühitdə Allah, Qureyş ilə döyüşməyə icazə verdi. Daha sonra bu icazə mərhələsi […]

Daha Ətraflı

Mədinədə İslam cəmiyyəti və ümmətinin formalaşdırılmağı dövründə baş verən hadisələr

İslam cəmiyyəti və ümmətinin formalaşdırılmağı Qardaşlıq andlaşması ilə müsəlmanlar fərd olaraq bir-birilərinə möhkəmcə birləşmiş oldular. […]

Daha Ətraflı

Məscidi Nəbəvinin inşası

Mühacirlər Mədinəyə köç etdikdən sonra yurd həsrətinə qapılaraq qəm və hüzn çəkməyə başladılar. Doğulub böyüdükləri […]

Daha Ətraflı

Əhli-Beytin hicrəti

Əhli-Beytin hicrəti Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Mədinəyə gəlib burada yerləşdikdən altı ay sonra Zeyd […]

Daha Ətraflı

Mədinə yolunda

Mədinə yolunda Rəbiül-Əvvəl ayının ilk bazar ertəsi gecəsi (hicri 1-ci il) rəhbər Abdullah bin Ureyqıt […]

Daha Ətraflı

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`ın hicrəti

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`ın hicrəti Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) mühasirə altındakı evindən müşriklərin […]

Daha Ətraflı

Qureyşin Darun-Nədvədə yığışaraq Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`ı öldürməyə qərar vermələri

Qureyşin Darun-Nədvədə yığışaraq Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`ı öldürməyə qərar vermələri Müsəlmanların rahatlıq və hüzur […]

Daha Ətraflı
LIVE OFFLINE
track image
Loading...