MӘHӘRRӘM AYI VӘ AŞURA GÜNÜ

Mәhәrrәm ayının fәzilәti vә alınacaq ibrәtlәr haqqında qısa mәlumat..

Daha Ətraflı

23 İLLİK PEYĞƏMBƏRLİK DÖNƏMİNDƏ TOPLAM CƏMİ 3 GÜNLÜK MÜHARİBƏ

  İslam sülh dinidir. Bu şablon olaraq deyil, həqiqi mənada deyilmiş bir sözdür. Uca Allah […]

Daha Ətraflı

LAT, UZZA VӘ MӘNAT

✔ Uzza – Mәkkә vә Taif arasında olan ‘Nәhlә’ (xurmalıq) vadisindә olan bir ağac idi. Qureyş qәbilәsi bu ağaca…..

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (s.a.v) həyatı – Şəfqətli anasının yanında

Bu hadisədən dərhal sonra Peyğəmbərimiz (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Məkkəyə, anasının yanına gətirildi. Anasıyla birlikdə iki il qaldı…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (s.a.v) həyatı – Sinəsinin iki mələk tərəfindən yarılması hadisəsi

Həlimə, hər ayda bir onu (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) görmələri üçün anası və ailəsinin yanına, Məkkəyə gətirirdi. İki il olub Məhəmməd (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) süddən kəsildikdən sonra da yenə onu anası Əminənin yanına gətirdi…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (s.a.v) həyatı – Süd anasının evinə gələn bərəkətlər

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm), onların arasında olduğu müddətdə bu evə bir çox yöndən bərəkətlər axmışdır. Onun (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`in bu evə gəlişiylə hasil olan bərəkətlərdən bəziləri bunlardır…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (s.a.v) doğulması

Peyğəmbərimiz (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Məkkədə Haşim oğulları məhəlləsində, Rəbiül-Əvvəl ayının doqquzu və ya on ikisinə, bazar ertəsi gününün səhəri, “Fil ilində” dünyaya gəlmişdir…

Daha Ətraflı

İslam tarixinin qısa xronologiyası (I hissə)

Bu qısa xronoloji illərlə verilmiş hadisələr bizim istifadə etdiyimiz mənbələrə əsasən tərtib edilmişdir…

Daha Ətraflı

Cəlaləddin Rumi kim idi? (Allahın Övliyası Yoxsa Şeytanın )

Cəlaləddin Rumi Türkiyə Səlcuqları dövrünün məşhur sufi şairi idi. O, İran mədəniyyətinin təsirində yetişmiş sufilərdən […]

Daha Ətraflı

Hüdeybiyyə Ümrəsi

Mədinədən Ümrə Üçün Çıxmaları və Hüdeybiyyəyə Enmələri

Daha Ətraflı

İkinci Hadisə : Münafiqlər Tərəfindən Ortaya Atılan İfk (İftira) Hadisəsi

İkinci Hadisə : Münafiqlər Tərəfindən Ortaya Atılan İfk (İftira) Hadisəsi Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) […]

Daha Ətraflı

Birinci Hadisə : Münafiqlərin Başçısının Bu Sözü : Mədinəyə Qayıdan Kimi Şərəflilər Alçaqları Oradan Çıxaracaqlar.

Birinci Hadisə : Münafiqlərin Başçısının Bu Sözü : Mədinəyə Qayıdan Kimi Şərəflilər Alçaqları Oradan Çıxaracaqlar.

Daha Ətraflı

Sümamə ibni Əsalın Əsir Götürülməsi və digər baş verən hadisələr

Yəmamə qəbiləsinin liderlərindən olan Sümamə, İslama və Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`a qarşı şiddətli düşmənçilik […]

Daha Ətraflı

Qureyzə Oğulları Döyüşü

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Xəndək döyüşündən qayıtdı, silah və təchizatını çıxardı. Ümmü Sələmənin otağında […]

Daha Ətraflı

Əhzab döyüşü

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`ın gördüyü ağıllı tədbirlər nəticəsində müsəlmanlar hüzur və sükunətə qovuşdular. Artıq, […]

Daha Ətraflı

Həmraul-Əsəd Döyüşü

İslam ordusunun Mədinəyə qayıtmasının elə ertəsi günündə, sübh namazından sonra Peyğəmbər (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`in […]

Daha Ətraflı

Uhud Döyüşü

Müşriklər Bədrin intiqamını almağı düşünərkən Qırdada məğlubiyyətə düçar olmaları onları sanki şok etdi. Qəzəbdən qudurdular. […]

Daha Ətraflı

Kaynuka Oğulları və digər döyüşlər

Kaynuka oğulları yəhudiləri müsəlmanlara qarşı hücumlarını ictimai olaraq davam etdirməyə başladılar. Bunun üzərinə Rəsulullah (Səllallahu […]

Daha Ətraflı

Rəsulullah `ın qızı Ruqiyyənin vəfatı və digər qızı Ümmü Gülsümün evlənməsi

Peyğəmbər (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Bədr döyüşünə çıxdıqda qızı Ruqiyyə xəstə idi. Ruqiyyə Osman ibni […]

Daha Ətraflı

Böyük Bədr Qəzvəsi (döyüşü)

Böyük Bədr Qəzvəsi (döyüşü) Bədr döyüşü müsəlmanlarla Qureyş arasındakı ilk əhəmiyyətli döyüşdür. Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi […]

Daha Ətraflı
Səhifə 1 - 41234