‘MƏDİNƏ QANUNNAMƏSİ’ VƏ “MAGNA CARTA” (600 illik fərq)

Qərb’də ilk yazılmış Konstitusiya olaraq “Magna Carta” qəbul edilir. Halbuki, müsəlmanlar “Magna Carta”-dan tam 600 il əvvəl….

Daha Ətraflı

KƏRBƏLADA NƏ BAŞ VERDİ? İMAM HÜSEYN FACİƏSİ (geniş araşdırma/1-ci hissə)

Bu məqalədə, bütün müsəlmanların ürək acısı ilə xatırladığı bir faciə – əsrlər öncə Məhərrəm ayında […]

Daha Ətraflı

AŞURA ORUCU | ƏHLİ-ŞİƏ VƏ ƏHLİ-SÜNNƏ KİTABLARINDA (araşdırma)

Aşura günü oruc tutanların Hz. Hüseyni sevmədikləri, “bu günün matəm olduğu üçün oruc tutulmasının yanlış olduğu” iddiaları…..

Daha Ətraflı

ZİLHİCCƏ HAQQINDA BƏHS EDƏN “FƏCR” SURƏSİNDƏKİ MARAQLI TARİXİ FAKTLAR

Fəcr surəsinin davamında Uca Allah bizlərə, həlak edilmiş bəzi millətləri/qövmləri xatırladır. Lakin, onları, sənətkarlıq detalları ilə birlikdə vurğulayır…

Daha Ətraflı

O “İNSANLARIN SEVİMLİSİ” OLMAĞI DEYİL, ALLAHI SEÇDİ (Peyğəmbərimizin həyatından)

Peyğəmbərimiz (ona salam olsun) 35 yaşında ikən Məkkədə böyük bir sel hadisəsi baş vermiş və […]

Daha Ətraflı

TARİX ELMİNƏ YANAŞMADA İSLAM VƏ QƏRB’İN BÖYÜK FƏRQİ

Tarix qaynaqları; ata sözləri, dastan və lətifələrdən ibarət olmaqla, şifahidir. Bunlar isə, tarix tədqiqi üçün, […]

Daha Ətraflı

(Sual-cavab) DİNDƏ MƏCBURİYYƏT VARMI? İSLAM QILINC GÜCÜ İLƏ YAYILDIMI?

SUAL: Xahiş edirəm bu ayəni izah edəsiniz: “..Dində məcburiyyət yoxdur” (Bəqərə, 256). Zəhmət olmasa burada […]

Daha Ətraflı

BƏZƏN ALLAHIN LÜTFÜ, ƏZABININ İÇİNDƏ GİZLİ OLUR (tarixi monqol istilası misalı)

Tarix boyu müsəlmanlar, müxtəlif dönəmlərdə dəfələrlə zəif dönəmlərdən keçmiş, düşmən zülmü altında əzilmişlər. Bəzən Uca […]

Daha Ətraflı

MÖHTƏŞƏM BİR MƏDƏNİYYƏTİN SON İZLƏRİ (ALKAZAR SARAYI, İSPANİYA)

Qüds’ü müsəlmanlardan heç cür geri ala bilməyən xaçlılar (səlib yürüşü iştirakçıları – xristianlar) “revanşı” İspaniyada […]

Daha Ətraflı

HƏYATLARININ SON ANLARINDA – DƏRDLƏRİ NƏ İDİ?

Bu insanlar, dünyadan köçməklə artıq əməl dəftərlərinin bağlandığını çox gözəl başa düşürdülər. Buna görə də, son anlarında belə…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (s.a.v) həyatı – Şəfqətli anasının yanında

Bu hadisədən dərhal sonra Peyğəmbərimiz (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Məkkəyə, anasının yanına gətirildi. Anasıyla birlikdə iki il qaldı…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (s.a.v) həyatı – Sinəsinin iki mələk tərəfindən yarılması hadisəsi

Həlimə, hər ayda bir onu (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) görmələri üçün anası və ailəsinin yanına, Məkkəyə gətirirdi. İki il olub Məhəmməd (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) süddən kəsildikdən sonra da yenə onu anası Əminənin yanına gətirdi…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizin (s.a.v) həyatı – Süd anasının evinə gələn bərəkətlər

Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm), onların arasında olduğu müddətdə bu evə bir çox yöndən bərəkətlər axmışdır. Onun (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`in bu evə gəlişiylə hasil olan bərəkətlərdən bəziləri bunlardır…

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (s.a.v) doğulması

Peyğəmbərimiz (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) Məkkədə Haşim oğulları məhəlləsində, Rəbiül-Əvvəl ayının doqquzu və ya on ikisinə, bazar ertəsi gününün səhəri, “Fil ilində” dünyaya gəlmişdir…

Daha Ətraflı

İslam tarixinin qısa xronologiyası (I hissə)

Bu qısa xronoloji illərlə verilmiş hadisələr bizim istifadə etdiyimiz mənbələrə əsasən tərtib edilmişdir…

Daha Ətraflı

Cəlaləddin Rumi kim idi? (Allahın Övliyası Yoxsa Şeytanın )

Cəlaləddin Rumi Türkiyə Səlcuqları dövrünün məşhur sufi şairi idi. O, İran mədəniyyətinin təsirində yetişmiş sufilərdən […]

Daha Ətraflı

Hüdeybiyyə Ümrəsi

Mədinədən Ümrə Üçün Çıxmaları və Hüdeybiyyəyə Enmələri

Daha Ətraflı

İkinci Hadisə : Münafiqlər Tərəfindən Ortaya Atılan İfk (İftira) Hadisəsi

İkinci Hadisə : Münafiqlər Tərəfindən Ortaya Atılan İfk (İftira) Hadisəsi Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm) […]

Daha Ətraflı

Birinci Hadisə : Münafiqlərin Başçısının Bu Sözü : Mədinəyə Qayıdan Kimi Şərəflilər Alçaqları Oradan Çıxaracaqlar.

Birinci Hadisə : Münafiqlərin Başçısının Bu Sözü : Mədinəyə Qayıdan Kimi Şərəflilər Alçaqları Oradan Çıxaracaqlar.

Daha Ətraflı

Sümamə ibni Əsalın Əsir Götürülməsi və digər baş verən hadisələr

Yəmamə qəbiləsinin liderlərindən olan Sümamə, İslama və Rəsulullah (Səllallahu Aleyhi və Səlləm)`a qarşı şiddətli düşmənçilik […]

Daha Ətraflı
Игривая стрим и девочка _IronyL_ натирает письку в прямом эфире