VƏLİ

əl-Vəli — İşəlri düzəldən, idarə edən, dost, köməkçi deməkdir. Buna görə də şəhərin böyüyünə Vəli […]

Daha Ətraflı

VAHİD – VİTR

VAHİD – VİTR əl-Vahid — Tək var olan, yanında bir başqası olmayan, ortağı və şəriki […]

Daha Ətraflı

VƏDUD

əl-Vədud — Sevən və sevilən mənasına gələn Vədud İsmi Qurani Kərimdə 2 dəfə keçməkdədir. İki […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətə ən axırıncı girən barədə)

İbn Məsud (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Mən Cəhənnəmdən ən axırıncı çıxanı […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətdə ən yüksək və ən aşağı dərəcyə sahib olanlar)

Muğira ibn Şubə (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Musa Rəbbindən: «Cənnət əhlindən […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi hədislər (Cənnətdə Əkinçiliklə məşğul olmaq istəyən barədə)

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir dəfə bədəvilərdən birisi Peyğəmbərin (s.a.v) yanında ikən Peyğəmbər […]

Daha Ətraflı

Səhih Qüdsi Hədislər (Uca Allahın Cənnət Əhlindən Razı Qalması)

Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Ulu və uca Allah […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranın oxunduğu zaman rahatlıq, sakinlik, hüzur) enməsi)

Əl-Bəra (r.a) belə rəvayət edir: “Bir kişi “Kəhf” surəsini oxuyurdu.Yanında iki uzun kəndirlə bağlanan at […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quran oxumaqda məharətli olan və çətinlik çəkən haqda)

Quran oxumaqda məharətli olan və Quran oxumaqda çətinlik çəkən haqda. Aişə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quran oxuyanla, Quran oxumayanın məsəli)

Əbu Musa əl-Aşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Quran oxuyan mömin dadı gözəl, […]

Daha Ətraflı

Sehr, Cadu Və Gözdəymədən Müalicə – Ovsun – Ruqyə

İnsanı ilan və ya əqrəb sancanda, cadu olunanda və ya göz dəyəndə, xəstələnəndə başına gələn […]

Daha Ətraflı

Ulduz Falı

Ulduz Falı — şeytan əməlidir. Nə üçün? Çünki, onun dedikləri əgər düz olsaydı onda insanın […]

Daha Ətraflı

ALLAHLA, ONUN AYƏLƏRİ, PEYĞƏMBƏRİ, ŞƏRİƏTİ VƏ YA BUNLARDAN HƏR HANSI BİRİ İLƏ İSTEHZA EDİB ZARAFATLAŞMAQ

Bütün Peyğəmbərlər insanları Tövhidə dəvət etdikləri zaman istehza (lağlağa) ilə qarşılaşmışlar. Nuhdan (aleyhissalam) başlayaraq Muhəmməd […]

Daha Ətraflı

Əzbərlənməsi gərəkən dualar:

“Qəzəbindən və cəzasından, qullarının şərindən, şeytanın vəsvəsələrindən və onların mənə hazırladıqla¬rından Allahın kamil kəlmələrinə sığınıram”.

Daha Ətraflı

Qeybi Bilən Allahdır

Qeybi Bilən Allahdır – Falçıya və cadugarə gəldikdə isə onların hər ikisi də Allahı inkar […]

Daha Ətraflı

Kahinlər Kimlərdir?

Kahinlər Kimlərdir? – gələcəkdə baş verəcək hadisələrdən (qeybdən) xəbər verən, (falçılıq etmək mənasındadır). Bu falçılar […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranı öyrənməyin fəziləti)

Uqba ibn Amir (r.a) belə rəvayət edir: “Biz Suffada olan vaxtı Peyğəmbər (s.a.v) (evindən) çıxıb […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (Quranla yüksələnlər)

Amir ibn Vasilə belə rəvayət edir: “Nafi ibn Əbd əl-Həris Ömərlə (r.a) Asfan adlanan yerdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“İxlas” surəsini oxumağın fəziləti)

Əbu Darda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Sizdən biriniz bir gecədə Quranın üçdə […]

Daha Ətraflı

Səhih Müslim (“Kəhf” surəsinin fəziləti)

Əbu Darda (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Kim “Kəhf” surəsinin əvvəlindən on ayə […]

Daha Ətraflı