SƏDƏQƏ’NİN HEÇ EŞİTMƏDİYİMİZ ÇOX QƏRİBƏ TƏSİRLƏRİ

“Məgər onlar Allaha və Axirət gününə iman gətirib, Allahın onlara verdiyi ruzidən (Onun yolunda) xərcləsəydilər, […]

Daha Ətraflı

QURAN – ANCAQ ƏRƏBLƏR ÜÇÜN ENDİRİLİB? (8 bəndli yanaşma)

..iddia edir ki, Muhəmməd peyğəmbər ancaq Məkkəlilərə, ərəblərə elçi olaraq gəlib və Quranda da bu, “səni Məkkəli ərəblərə göndərdik” deyə bir ayə də var. Səhv etmirəmsə, Şura surəsində olmalıdır. Buna münasibətiniz necədir?

Daha Ətraflı

ÖVLADLARINA FAYDALI MİRAS BURAXMAQ İSTƏYƏNLƏR ÜÇÜN KİÇİK BİR TÖVSİYƏ

Xəlifə Ömər b. Abdulaziz’in on bir övladı var idi. Özündən sonra cəmi on səkkiz dinar qoyub getdi. Beş dinar ilə kəfənləndi, dörd dinara onun üçün qəbir qazdırıldı, geri qalanı isə……

Daha Ətraflı

KƏBƏ’NİN AÇARLARINI – MÜSƏLMAN OLMAYAN BİRİSİNƏ TƏSLİM EDƏN ƏDALƏTLİ BİR DİN..

O, qapını bağlayaraq, ‘Allahın elçisi olduğunu bilsәydim, açarı sәnә vermәkdәn boyun qaçırmazdım’ deyәrәk, açarı Peyğәmbәrimizә tәslim etmәkdәn imtina edirdi. Hz. Әli…..

Daha Ətraflı

YUSUF PEYĞƏMBƏRİN HEKAYƏSİ (uşaqlar üçün nağıl formasında)

Övladlarını uydurma və fantastik nağıllarla deyil, mənəvi olaraq savadlı böyütmək istəyənlər üçün: Qurandan sitatlarla (mötərizələrdə mənbələr qeyd olunmuşdur), uşaqlar üçün nağıl formasında hazırlanmış mətn.

Daha Ətraflı

Ramazan Təqvimi – 2020

  Ramazan Təqvimi – 2020 (Bakı üçün) “Ramazan Təqvimi”ni endir: Şəkil (JPG) formasında: YÜKLƏ PDF […]

Daha Ətraflı

QÜDSÜN VƏ BÜTÜN DÜNYANIN HƏSRƏT OLDUĞU – HZ. ÖMƏR ƏDALƏTİ..

Qüdsün o zamanki Patriki (baş keşişi) və valisi (qubernatoru) Sofroniy (Sophronius)  “mən Qüdsü ancaq başçınıza təslim edəcəyəm” demiş və Ömərin…..

Daha Ətraflı

ALLAHIN – BORCLU’NU SIXIŞDIRMAYAN’A DEYƏCƏYİ SÖZ

Borcu qaytara biləndən al, qaytarmaqda çətinlik çəkəni burax və (onun təqsirindən) keç! Ola bilsin ki, Uca Allah da….

Daha Ətraflı

ŞABAN AYI

İlahi bərəkətin yer üzünü bürüdüyü bu mübarək ay, möminlər üçün qazanclı bir fürsətdir. Mükafat və […]

Daha Ətraflı

ALLAH QORXUSUNUN (Tövhidin) İNSANA MÖHTƏŞƏM TƏSİRİ

“Əşşi, kim gedib görüb ki o dünyanı” – kimi düşünənlər, ölüb getdikdən sonra mütləq bu dediklərinə görə…..

Daha Ətraflı

GÜNAHLAR – FACİӘ DEYİL, QURTULUŞUN OLA BİLӘR!..

“Bəzən qul günah edər və Cənnətə daxil olar, bəzən də yaxşı əməl edər və Cəhənnəmə daxil olar” Axı bu necә ola bilәr?…

Daha Ətraflı

“QURAN BU MİLLƏTİ KOR EDİB, GERİYƏ SALIB..” (?)

Harda uymusan ki, sən Qurana, indi əcaib şəkildə deyirsən ki….

Daha Ətraflı

GÜNAHIN ARXASI İLƏ GÜNAH, SAVABIN ARXASI İLƏ SAVAB GƏLƏR..

Qul yaxşılıq etdikdə yanındakı başqa bir yaxşılıq “məni də et!” – deyər. Onu da edərsə….

Daha Ətraflı

HZ. MUHƏMMƏD NƏYƏ GÖRƏ TARİXİN ƏN TƏSİR EDİCİ İNSANIDIR? (qərb alimlərinin sözləri)

O son peyğəmbər, sarayda deyil, bir neçə kvadrat metrdən ibarət olan otaqda vəfat etmişdir…

Daha Ətraflı

ALLAHA BAĞLILIĞIN (Tövhidin) İNANILMAZ TƏSİRİ..

Onların qəlblərində, Allahdan qeyrisinə bağlandıqlarına və tövhidi həqiqi surətdə həyata keçirmədiklərinə görə, sevgidən əlavə – bir qorxu…..

Daha Ətraflı

ÜZÜNTÜ VƏ QƏMGİNLİYİN ƏSAS QAYNAĞI (Ali-İmran, 139 işığında)

“nə edirsizsə edin, vəziyyət dəyişmir, yaxşıya doğru getmir.. gücünüz tükənmişdir”. Bu səbəblə də insan özünü – gücsüz…

Daha Ətraflı

MƏNASIZ HƏDƏ-QORXULAR SƏNİ NARAHAT EDİRSƏ, “KİÇİK BƏDR”İ XATIRLA..

Düşmən hədə-qorxusu – onların imanlarını daha da artırırdı..

Daha Ətraflı

KASIBIN VARLIYA QARŞI DAİMİ HƏSƏDİNİ LƏĞV EDƏN ƏN İDEAL TƏDBİR – ZƏKAT

Zəkat və sədəqə haqqında nəzərdən qaçırdığımız incə bir məqam: Zəkat mövzusuna tam fərqli bir baxış..

Daha Ətraflı

QƏRB ALİMLƏRİNİN BAXIŞI İLƏ – MUHƏMMƏD PEYĞƏMBƏRİN EVLİLİKLƏRİ (müxalif şübhələrə cavab)

O iyirmi beş yaşında – cavanlıq ehtiraslarının ən yüksək olduğu yaşda – özündən on beş yaş böyük olan Xədicə ilə evlənmişdir. Ölkəsinin qanunlarının poliqamiyaya icazə verməsinə rəğmən O, bundan yararlanmadı…

Daha Ətraflı

AĞIR BİR BƏLA – ƏMİN-AMANLIĞIN İTİRİLMƏSİ (nümayiş və inqilablara baxış)

Əgər onlar doğru yolda olsalar, rəhbərlər də…

Daha Ətraflı