Mömin

Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: “Mömin pöhrəyə bənzəyir. Külək hansı tərəfdən […]

Daha Ətraflı

İMAN, İSLAM, EHSAN

Yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim (İslam) edən, İbrahimin hənif millətinə (dininə) tabe olan […]

Daha Ətraflı

Peyğəmbərin (s.a.v) həmd duası

Əbu Hureyrə-Allah ondan razı olsun-demişdir: “Qubalı ənsarlardan bir nəfər Allahın elçisini sallallahu aleyhi və səlləmin […]

Daha Ətraflı

Pis əməlin şahidi nədir?

Pis əməlin ən gizli şahidi vicdanımızdir. Hazreti Ömer(r.a)

Daha Ətraflı

Axirətdə kölgədə olanlar

Əbu Hüreyrə (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Yeddi qrup insan vardır ki, Allah […]

Daha Ətraflı

Sünnəyə sarılamq

İrbad ibn Sariyə (r.a.) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.ə.s) səhabələrə (r.a.) tövsiyə edərək demişdir: «Sizə […]

Daha Ətraflı

Qadınların peyğəmbər (sav) tələbi

Əbu Səid nəql edir: Bir qadın Peyğəmbərin (s.ə.s) yanına gəlib dedi: “Ey Allahın Rəsulu! Ancaq […]

Daha Ətraflı

İslam təmizliyi

İslam təmizdir. Elə isə təmizlənin.Çünkü cənnətə təmiz olandan başqası girə bilməz. Hadis-i Şerif (Taberani).

Daha Ətraflı

Allaha qovuşmaq

Ubadə ibn Samit (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir: “Hər kim Allah Təalaya qovuşub […]

Daha Ətraflı

Təmizlik İmanın yarısıdır

Əbu Malik əl-Əşəri (r.a) Rəsulullahın (s.ə.s) belə buyurduğunu rəvayət edir : “Təmizlik imanın yarısıdır. “Əlhəmdülillah” […]

Daha Ətraflı

Rəhmət peyğəmbəri

Əbu Hureyrə radıyallahu anh rəvayət edir; Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmə dedilər ki: “Müşriklərə […]

Daha Ətraflı

Cümə namazının ədəbləri

Cümə namazına gəlmədən öncə qüsl almaq. – cümə namazı üçün ətirlənmək. – insanlara əziyyət verən […]

Daha Ətraflı

ADƏMİN (aleyhissalam) VƏFATI VƏ ONUN OĞLU ŞİSƏ ETDİYİ VƏSİYYƏTİ

Şis sözünün mənası Allahın hədiyyəsi deməkdir. Habilin qətlindən sonra Allah onlara bu övladı verdiyi üçün […]

Daha Ətraflı

ADƏM (alehissalam) VƏ HƏVVANIN ALLAHA ŞƏRİK QOŞMASI HAQQINDA RƏVAYƏT OLUNAN YALAN HEKAYƏ

Uca Allah buyurur: “Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq edən və onunla ünsiyyət etmək üçün […]

Daha Ətraflı

ADƏMİN (aleyhissalamın) İKİ OĞLU HABİL VƏ QABİLİN HEKAYƏSİ

27-Onlara Adəmin iki oğlunun əhvalatını olduğu kimi söylə! Onlar qurban gətirdikləri zaman birinin qurbanı qəbul […]

Daha Ətraflı

ADƏMİN (aleyhissalamın) CƏNNƏTDƏ QALDIĞI MÜDDƏT

Adəm öz zövcəsi ilə birlikdə Cənnətdə yaşayır, oranın naz-nemətlərindən yeyib-içirdilər. Bir dəfə qadağan olunmuş ağacdan […]

Daha Ətraflı

ƏHD ALMAQ VƏ TÖVHİD KƏLMƏSİNİ DEDİZDİRMƏK

Yuxarıda verilmiş hədislər Adəm nəslinin onun kürəyindən zərrə şəklində çıxarılıb iki dəstəyə bölünməsini bildirir. Onlar […]

Daha Ətraflı

ADƏMİN (aleyhissalamın) YARADILIŞINI VƏSF EDƏN HƏDİSLƏR

Əbu Musa (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Allah Adəmi yer üzünün hər yerindən […]

Daha Ətraflı

ADƏM (aleyhissalam) İLƏ MUSANIN (aleyhissalamın) MÜBAHİSƏSİ

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Musa Adəmə qarşı sübut gətirib dedi: […]

Daha Ətraflı

ADƏMİN (aleyhissalamın) TÖVBƏSİ

37. (Nəhayət) Adəm Rəbbindən (bəzi xüsusi) kəlmələr öyrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) tövbə […]

Daha Ətraflı