Əli ibn Əbu Talib (r.a) haqqında qısa məlumat (Övladları,Fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı

Hafiz Əbu Əmr Səid ibn Qasım ibn Əla ibn Xalid Bərdəi

Yaşadığı dövrün böyük hədis hafizlərindən olan Əbu Əmr Səid Bərdəi Türküstanın Taraz (Taraz-indiki Qazaxıstanın cənubi-şərqində […]

Daha Ətraflı

Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazını Allah qəbul etməz

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazı qəbul edilməz.” […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffanın (r.a) qətli

Osmana (r.a) qarşı deyilən iradlar camaat arasında təbliğ edildikdən sonra, hicrətin otuz beşinci ilində bir […]

Daha Ətraflı

Osmana (r.a) irad tutulan müddəalar və iradlara cavablar

İlk olaraq Osmanın rəhbərliyinə irad tutulan müddəaların icmalını, daha sonra isə təfsilatını qeyd edəcəm: 1. […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən hadisələr (Fitnənin başlanğıcı və səbəbləri)

Fitnənin başlanğıcı Fitnə hicrətin otuz dördüncü ilində başladı. Həmin ildə bir dəstə nadan insan Osman […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr

Osmanın (r.a) xilafət dövrü fəthlərlə zəngin idi. Bu vəziyyət on il davam etdi. Həmin illər […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffan (r.a) haqqında qısa məlumat( Peyğəmbər (s.a.v) qızı ilə evlənməsi,fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Osman ibn Əffan ibn Əbul-As ibn Umeyyə ibn Əbdu Şəms ibn Əbdu […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Osman ibn Əffanın Xilafəti (Hicri 23-35)

Osman ibn Əffanın (r.a) xilafətə gəlməsi Şura hadisəsi: Ömərə (r.a) xəsarət yetiriləndə o, xilafəti altı […]

Daha Ətraflı

Əbu Əli Hüseyn ibn Səfvan ibn İshaq ibn İbrahim Bərdəi

Mühəddis idi. Muhəmməd ibnü’l-Fərəc əl-Rəzzaq, Muhəmməd ibn Şəddad əl-Müsəmməi, Əbü’l-Abbas əl-Bərəti, Cə’fər ibn Əbi Osman […]

Daha Ətraflı

Hafiz Əbu Əli Hüseyn ibn Əli ibn Muhəmməd ibn Hüseyn ibn Tahir ibn Xalid ibn İdris ibn Bəkir ibn Həbib ibn Zəhir ibn Asim ibn Müdərrək Bərdəi

Böyük hədis hafizlərindən biri idi. Səmərqəndə köçüb bu şəhərdə yaşamışdı. Hədis dinləmək üçün İraq və […]

Daha Ətraflı

Əbu Cə’fər Əhməd ibn Həsən ibn Muhəmməd Bərdəi

Hədis ravisi idi. İbn Dəhhan ondan hədis dinləmişdi. Məşhur bioqraf-tarixçi Əli ibn Hibətullah ibn Makula […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkr Muhəmməd ibn Yəhya ibn Hilal Bərdəi

Mühəddis, fəzilət sahibi, ədib və şair bir şəxs idi. Bağdadda məskunlaşmış, h. 350-ci (961) ildə […]

Daha Ətraflı

Əbdürrəhman ibn Cə’fər Bərdəi

Hədis ravisi idi. Əhməd ibn Muhəmməd əl-Müvəffəqidən hədis nəql etmişdi. Əbdürrəhman ibn Cundəb ondan hədis […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər(Rəmadə ili, Fars İmperiyasının Süqutu)

Rəmadə (qum) ili (Hicri 18-ci il): Bu ilin Rəmadə ili adlandırılmasına səbəb şiddətli quraqlıq nəticəsində […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Beytül Məqdisin fəthi, Hürmüzün əsr düşməsi və İslamı Qəbul etməsi)

Əbu Ubeydə (r.a) İslam qoşunu ilə irəliləyib Beytül Məqdisi mühasirəyə aldı və düşməni sıxışdırdı. Bizanslar […]

Daha Ətraflı

Ömərin (r.a) gördüyü mühüm işlər (Farsların məğlub olması və Əcnadeyn” döyüşü)

Qadisiyyə döyüşü (Hicri 14-cü il, Məhərrəm ayı) Ömər (r.a) özü şəxsən İraqın fəthində iştirak etmək […]

Daha Ətraflı

Ömər ibn əl-Xəttab (r.a) haqqında qısa məlumat (fəziləti,şəhid olması )

Soyu: Onun tam adı Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzzə ibn Riyah ibn Abdullah […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (r.a) xilafəti (Hicri 13-23)

Giriş Əbu Bəkrin ) r.a) xilafəti iki il, üç ay davam etdi. Sonra Əbu Bəkr […]

Daha Ətraflı

Özünüzdən yuxarıda olanlara yox, aşağıda olanlara baxın (Allahın nemətlərini unutanlara tövsiyə)

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Özünüzdən yuxarıda olana deyil, aşağıda olana […]

Daha Ətraflı