Möminlərin əmiri Müaviyə ibn Əbu Sufyanın (r.anhum) vaxtında baş verən mühüm hadisələr ((Hicri 41-60)

Müaviyənin xəlifəlik dövrü müsəlmanlar üçün xeyirli oldu. Çünki onun xilafəti dövründə özbaşınalığa son qoyuldu, döyüşlər […]

Daha Ətraflı

Müaviyə (r.a) haqqında qısa məlumat ( fəziləti, xəlifliyi dövründə hərbi dəniz donanmasının qurulması və sairə)

Muaviyə ibn Əbu Sufyan (r.a) atasından öncə, qəza ümrəsi zamanı, hicrətin yeddinci ilində islamı qəbul […]

Daha Ətraflı

Fala baxdırmaq böyük günahdır

Hər bir cəmiyyətdə ayrı-ayrı fərdlər öz problemləri qarşısında çox hallarda aciz qalır. İnsan elə bir […]

Daha Ətraflı

Axirtədə əməl dəftərlərimiz bizə veriləndə görəsən halmız necə olacaq

Qiyamət günü elə insanlar olacaq ki, başqalarına öz kitablarını təqdim edəcəklər ki, alın kitabımı oxuyun. […]

Daha Ətraflı

Günahların ən böyüyü Allaha şərik qoşmaqdır.

Bu dünyada yaşayırıq. Vətənimizdə insanlar tez-tez halal və haram sözlərini eşidirlər. Halal nədir, niyə halaldır? […]

Daha Ətraflı

Həsən bin Əli (r.a) xəlifə seçilməsi

Əlinin (r.a) qətlindən sonra Kufə camaatı Həsən ibn Əliyə (r.a) beyət etdilər. Kufədə beyət başa […]

Daha Ətraflı

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat

Həsən ibn Əli (r.a) haqqında qısa məlumat Həyat yoldaşları: 1. Xovlə bint Mənzur; 2. Ummu […]

Daha Ətraflı

Səhabələr arasında baş verən ixtilafın səbəbi (Allah onlardan razı olsun)

Mötəbər məlumatlara əsasən Talha, Zubeyr və Aişə (r.anha) Osmanın (r.a) qisasını almaq üçün yola çıxmışdılar. […]

Daha Ətraflı

Söz gəzdirmək adiləşib.

Artıq insanlar, xüsusən gənclər, əsas da islam dinində özlərini hamıdan üstün hesab edən aravuranlar son […]

Daha Ətraflı

Nəhayət ki, bir yerə yığışacağıq.

Biz insanlar müxtəlif dillərdə, müxtəlif dinlərdə, müxtəlif inanclarda, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif təbiətlərdə, müxtəlif evlərdə yaşayırıq. […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (r.a) qətli

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin  qətli (Hicri: 40) Nəhrəvan döyüşündən iki il keçdikdən […]

Daha Ətraflı

Əli (r.a) Xəvariclərə qarşı savaşı və qələbəsi (Nəhrəvan döyüşü)

Əli (r.a) Kufəyə qayıtdıqda xəvariclər təhkim hadisəsinə etiraz etdilər və “Hökm yalnız Allahındır” deyib Əliyə […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xilafəti dövründə baş verən əsas hadisələr (Cəməl və Siffin döyüşləri)

1. Cəməl döyüşü (Hicri 36-cı il): Əli ibn Əbu Talibə (r.a) beyət edildikdə Talha və […]

Daha Ətraflı

Əlinin (r.a) xəlifəliyinə beyət edilməsi:

Əli ibn Əbu Talibin oğlu Məhəmməd ibn əl-Hənəfiyyənin (Allah onların hər ikisindən razı olsun) belə […]

Daha Ətraflı

Əli ibn Əbu Talib (r.a) haqqında qısa məlumat (Övladları,Fəziləti və sairə)

Adı və soyu: Əli ibn Əbu Talib ibn Əbdülmüttalib ibn Haşim ibn Əbd Mənaf. Peyğəmbərin […]

Daha Ətraflı

Hafiz Əbu Əmr Səid ibn Qasım ibn Əla ibn Xalid Bərdəi

Yaşadığı dövrün böyük hədis hafizlərindən olan Əbu Əmr Səid Bərdəi Türküstanın Taraz (Taraz-indiki Qazaxıstanın cənubi-şərqində […]

Daha Ətraflı

Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazını Allah qəbul etməz

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Paklığı pozulduqda dəstəmaz almayanın namazı qəbul edilməz.” […]

Daha Ətraflı

Osman ibn Əffanın (r.a) qətli

Osmana (r.a) qarşı deyilən iradlar camaat arasında təbliğ edildikdən sonra, hicrətin otuz beşinci ilində bir […]

Daha Ətraflı

Osmana (r.a) irad tutulan müddəalar və iradlara cavablar

İlk olaraq Osmanın rəhbərliyinə irad tutulan müddəaların icmalını, daha sonra isə təfsilatını qeyd edəcəm: 1. […]

Daha Ətraflı

Osmanın (r.a) xilafətində baş verən hadisələr (Fitnənin başlanğıcı və səbəbləri)

Fitnənin başlanğıcı Fitnə hicrətin otuz dördüncü ilində başladı. Həmin ildə bir dəstə nadan insan Osman […]

Daha Ətraflı