Ömər ibn əl-Xəttab (r.a) haqqında qısa məlumat (fəziləti,şəhid olması )

Soyu: Onun tam adı Ömər ibn əl-Xəttab ibn Nufeyl ibn Əbdülüzzə ibn Riyah ibn Abdullah […]

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Ömər ibn əl-Xəttabın (r.a) xilafəti (Hicri 13-23)

Giriş Əbu Bəkrin ) r.a) xilafəti iki il, üç ay davam etdi. Sonra Əbu Bəkr […]

Daha Ətraflı

Özünüzdən yuxarıda olanlara yox, aşağıda olanlara baxın (Allahın nemətlərini unutanlara tövsiyə)

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Özünüzdən yuxarıda olana deyil, aşağıda olana […]

Daha Ətraflı

Zülm qiyamət günü zülmətlər olacaq (Zülmün növləri)

Abdulla ibn Ömər (r.anhuma) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Zülm qiyamət günü zülmətlər olacaqdır.” Buxari […]

Daha Ətraflı

Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis işin ardınca onu silən yaxşı əməl et.

Əbu Zər əl-Ğiffəri (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu söyləmişdir: “Harada olursan ol, Allahdan qorx. Pis […]

Daha Ətraflı

Kim zərər vurarsa, Allah da ona zərər vurar. Kim də çətinlik törədərsə, Allah da ona çətinlik törədər

Əbu Sarmə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Kim zərər vurarsa, Allah da ona zərər […]

Daha Ətraflı

Vasitəçilik edib savab qazanın və Allah da Peyğəmbərinin dili ilə istədiyini əmr etsin

Əbu Musa (r.a) rəvayət etmişdir ki, Peyğəmbərin (s.a.v) yanına maddi yardım istəyən və ya hər […]

Daha Ətraflı

Şeyx Bədrəddin Muhəmməd ibn Bədəl ibn Muhəmməd ət-Təbrizi Ərdəbili

Şafi’i məzhəbinə mənsub qari və Qur’an hafizi idi. Bədrəddin Təbrizi ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə […]

Daha Ətraflı

İbrahim ibn Muhəmməd ibn Əbdürrəhman ibn Vəsiq Ərdəbili

Azərbaycan Atabəyləri dövrünün (1136-1225) məşhur qarilərindən biri, həmçinin şafi’i fəqihi idi. H. 567-ci ildə (1172) […]

Daha Ətraflı

Şeyx Əlaəddin Əli ibn Qasım Ərdəbili

Şafi’i məzhəbinə mənsub qari idi. Fələstinin əl-Xəlil şəhərində yaşamışdı. Kəmaləddin ibn Əbi Şərifin tələbəsi olmuşdu. […]

Daha Ətraflı

Əbü’l-Həsən Əli ibn Muhəmməd Bərzəndi

Qari idi. Qur’ani-Kərimin qiraət və təcvidini Əbu Əli Həsən ibn Süleyman əl-Antakidən (öl. 1009) öyrənmişdi […]

Daha Ətraflı

Mömin, mömin üçün bir-birini tutan bina kimidir.

Əbu Musa əl-Əşari (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Mömin, mömin üçün bir-birini tutan bina […]

Daha Ətraflı

Möminlərin Dərəcələri

Güclü mömin zəif mömindən Allah üçün daha xeyirli və daha sevimlidir

Daha Ətraflı

Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli (anlayışlı) edər

Müaviyə (r.a) demişdir ki, Peyğəmbər (s.a.v)belə buyurmuşdur: “Allah kimə xeyir istəyərsə, onu dində fəhmli edər.” […]

Daha Ətraflı

Kim doğru yola dəvət edərsə, ona, tabe olana veriləcək qədər savab verilər

Əbu Hureyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Kim doğru yola dəvət edərsə, ona, tabe […]

Daha Ətraflı

Hər şey, hətta acizlik və fərasət də qədərə bağlıdır

Abdulla ibn Ömər (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Hər şey, hətta acizlik və […]

Daha Ətraflı

Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu kim yaradıb? Bəs bunu kim yaradıb?”

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə buyurduğunu demişdir: “Şeytan sizlərdən birinin yanına gəlib deyir: “Bunu […]

Daha Ətraflı

.Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil döyüşünə) göndərilməsi:

Xalidin (r.a) İraqa (Zətus Səlasil (1) döyüşünə) göndərilməsi: Əbu Bəkr (r.a) Xalid ibn əl-Validə (r.a) […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr (Yalançı Peyğəmbərlərə qarşı savaş)

Əl-Əsvəd əl-Ənəsi (Əbhələ ibn Kəəb): O, Peyğəmbərin (s.a.v) vaxtında peyğəmbərlik iddia etmiş və yeddi yüz […]

Daha Ətraflı

Əbu Bəkrin (r.a) xilafətində baş verən mühüm hadisələr(Mürtədlərə qarşı savaş)

Peyğəmbər (s.a.v) ölümündən öncə Şam vilayətində Rumlulara (bizanslılara) qarşı döyüşmək üçün Usamə ibn Zeydin (r.a) […]

Daha Ətraflı