ÜZÜLMӘYİ SINADIN, İNDİ İSӘ TӘBӘSSÜM’Ü SINA..

Yaxşı, bəs sən, üzüldüyün üçün uğur əldə etdinmi?…

Daha Ətraflı

“MӘN KİMӘSӘ PİSLİK VӘ YA GÜNAH ETMİRӘM, İBADӘT ETMӘSӘM DӘ OLAR” DÜŞÜNCӘSİ

✔ BİLİRDİNMİ Kİ: ALLAH’IN ӘMR ETDİKLӘRİNİ YERİNӘ YETİRMӘK, O’NUN QADAĞAN ETDİKLӘRİNİ TӘRK ETMӘKDӘN DAHA ÜSTÜNDÜR?!..

Daha Ətraflı

“CƏHƏNNƏMDƏ BİR MÜDDƏT YANIB ÇIXACAĞIQ” DÜŞÜNCƏSİ

Bəzi kəslərin belə dediklərini çox eşitmişik: “Biz Cəhənnəmə girsək də, axırda Cənnətə düşəcəyik.. Çünki, Allaha inanırıq və müsəlmanıq.” Buna belə cavab verə bilərik:

Daha Ətraflı

Peyğəmbərə bir tikan belə batmasın…

VALLAHİ, MUHƏMMƏD`ə BİR TİKAN BELƏ BATIRILMASI QARŞILIĞINDA XİLAS OLMAĞI İSTƏMƏRƏM!

Daha Ətraflı

BAŞIN SAĞ OLSUN VӘTӘN!

Vәtәn sağ olsun!..

Daha Ətraflı

ӘMӘL’İ ALLAH QATINDA DӘYӘRLİ EDӘN ӘSAS AMİL

Allah’a vә O’nun dininә dәyәr vermәyәn insan isә, bütün fәaliyyәtlәrini, bu düşüncәdәn mәhrum şәkildә edәr vә……….

Daha Ətraflı

ALLAH’IN SEVİMLİ BӘNDӘSİ OLMAQ ÜÇÜN 10 SӘBӘB

Uca Allahın öz bәndәsini sevmәsinә vә bәndәnin Rәbbini sevmәsinә sәbәblәr..

Daha Ətraflı

AİLӘ XOŞBӘXTLİYİ ÜÇÜN 40 QAYDA (KİŞİLӘRӘ AİD)

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın…

Daha Ətraflı

AİLӘ XOŞBӘXTLİYİ ÜÇÜN 40 QAYDA (QADINLARA AİD)

Ailәnizin xoşbәxt olmasını istәyirsinizsә, o zaman çoxsaylı tövsiyyәlәr içәrisindәn seçdiyimiz 40 qaydaya әmәl etmәyә çalışın…

Daha Ətraflı

DÜNYADA BİR QӘRİB VӘ YA BİR YOLÇU KİMİ OLMAQ NECӘ MÜMKÜNDÜR?

“Mәnimlә dünyanın misalı – bir yolçunun, ağacın kölgәsindә günorta yuxusu aldıqdan sonra, oranı tәrk etmәsi misalı kimidir….”

Daha Ətraflı

Qurban Bayramı 2015

Bayram tәbriki..

Daha Ətraflı

VӘZİFӘNİ İCRA ET Kİ, İSLAM UCALSIN!

Məgər dinin başına gələnlərə biganə qalan bu kəslərin üzündən bu din bütün bu bəlalara düçar olmayıbmı?!..

Daha Ətraflı

Allah’la dost olmaq istәrsәnmi?..

“Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər.” (Yunus, 62)

Daha Ətraflı

İMAN; NӘFS VӘ HӘR İKİSİNİN NÖVBӘLӘŞMӘSİ (!!!)

Qiyamət günündə də insanların halları bu dünyadakı, bu üç hala uyğun olacaqdır. İnsanlardan kimi…………

Daha Ətraflı

Allahı sevәn salehlәrin halı..

Sənə olan marağım bütün maraqlarımı heç etdi, yuxusuzluqla aramda saziş bağladı…..

Daha Ətraflı

ZAHİDLİK, ZÜHD HӘYATI VӘ DÜNYA SEVGİSİ…

Sufyan b. Uyeynә “Dünyada zahid kimdir?” sualına belә cavab vermişdir……

Daha Ətraflı

AXŞAM ZİKRLӘRİ

“Səhər-axşam ürəyində yalvararaq və qorxa­raq, səsi qaldırmadan Rəbbini yad et və qafil­lərdən olma!” (əl-Әraf, 205)

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Liberalizm və erkən evlilik (V hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   P.S. Müzakirə […]

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – İqtisadi və Sosioloji baxış (IV hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF   Bütün bunları […]

Daha Ətraflı

Hz. Aişə evliliyi – Qərb və erkən evliliklər (III hissə)

  Kitabımızı bu keçidlər vasitəsilə tam şəkildə endirə bilərsiniz: DOC | PDF Oriyentalistlərin susmasını anlamaq […]

Daha Ətraflı