Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Yeddinci Hissə)

«Rəbbim! Məni bağışla və tövbəmi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edən və bağışlayansan!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (altıncı hissə)

«Allahım! Səndən Cənnəti diləyir və Cəhənnəm alovundan Sənə sığınıram

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (beşinci hissə)

«Allahım! Günahımı bağışla, evimi geniş, ruzimi bərəkətli et!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( 4-hissə)

«Allahım! Əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən Sənə pənah aparıram».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ııı-hissə)

«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ıı hissə)

«Allahım! Nemətinin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən Sənə pənah aparıram».

Daha Ətraflı

İslam – sülh dinidir

Bəzi radikal qruplar İslam gənclərinin birliyini pozaraq onları terrora, çirkin əməllərə yönəltdilər. İslam dininin ən çox önəm verdiyi əmin-amanlığı, sabitliyi pozdular.

Daha Ətraflı

Valideynlərlə gözəl davranmaq

“Övlad valideynə onun üçün etdiklərinin əvəzini (heç nə ilə) qaytara bilməz..”

Daha Ətraflı

İnkar olunmaz həqiqət

Məncə düşünməyə dəyər, bəs sən nə düşünürsən bu dediklərim barədə?

Daha Ətraflı

Möminlərin əmiri Əli ibn Əbu Talibin (Allah ondan razı olsun) xilafəti (Hicri 35-40 ci illər)

Peyğəmbər (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) ona Əbu Turab ləqəbini vermişdi.

Daha Ətraflı

Müəllifi olduğun kitab

“Kitabını oxu! Bu gün sənə özün-özünü hesaba çəkməyin yetər.” Əl-İsra 13/14

Daha Ətraflı

Cəhənnəm

Elə bir məskən elə bir yerki, sonu gəlməz əhli ölməz , daim və əbədi əzabda olar .

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimizdən (salllahu aleyhi vasəlləm) müstəcəb dualar (Birinci)

Allahım! Bəlanın məşəqqətindən, bədbəxtçiliyə düçar olmaqdan, pis qəzavü-qədərdən və düşmənlərin bədxahlığından Sənə pənah aparıram

Daha Ətraflı

İki vaxt

Kimsə harda öləcəyini bilməz

Daha Ətraflı

İman qardaşlığı

Mömin qardaşım, bil ki, bu din möminlə öz Rəbb arasında bağlılığa əsaslanır, bu da tovhiddir. Müsəlmanın başqa müsəlmanla qarşılıqlı əlaqəsi isə qardaşlıq deməkdir.

Daha Ətraflı

Bəqi

Cəlal və Kərəm sahibi olan Rəbbinin üzü Bəqi qalacaqdır…

Daha Ətraflı

Bəsir

əl-Bəsir – görən olmasının mənası isə hər nə qədər incə və hiss edilməz kimi görünürsə və ya uzaq olursa olsun hər bir şeyi gözəl bir şəkildə idrak edən (görən) deməkdir…

Daha Ətraflı

Bərr

əl-Bərr – Yaxşılıq edən, mütləq yaxşılıq sahibi, hər gözəlliyi və yaxşılığı özündə əks etdirən Uca Allahdır…

Daha Ətraflı

Əvvəl, Əxir, Zahir, Batin

O, Əvvəldir, Axırdır, Zahirdir, Batindir…

Daha Ətraflı

Bəri

əl-Bəri – varlıqları yoxluqdan varlığa çıxaran deməkdir…

Daha Ətraflı
Səhifə 10 - 158« İlk...89101112...203040...Son »