Düşәr-düşmәz vә uğursuzluq..

Bәzi insanlar vardır ki, qәribә inanclara güvәnәrlәr. Bu insanlar arasında bәzәn hәtta professor vә hәkim kimi cәmiyyәtdә üstün bir kimliyә sahib olan şәxslәrin dә olması, insanı tәәccüblәndirir. Bu cür inanclar, ya elmsizlikdәn……

Daha Ətraflı

ӘXLAQİ KEYFİYYӘTLӘRİN SӘRHӘDLӘRİNİ BİLİRSӘNMİ?

İŞLӘRİN ӘN XEYİRLİ OLANI — ORTA YOLLU OLANIDIR. Bunun qaydası və ölçüsü – ədalətdir. Bu, ifrat və təfridə düşmədən, VASAT (orta yollu) olanı əldə etmək deməkdir…

Daha Ətraflı

ŞEYTANIN 13 MӘŞHUR ŞÜARI/OYUNU..

Quran, Peyğəmbərimizin (Allahın ona salavat və salamı olsun) hədisləri və həyat təcrübələrini örnək alaraq bu hiyləgər və amansız düşmənin bir neçə şüarına toxunmaq istəyirik. Necə deyərlər: “düşmənini tanımasan, ona qalib gələ bilməzsən”.

Daha Ətraflı

ALLAH QORXUSU..

«Allahdan yalnız mömin qorxar, Ondan (Onun əzabından) yalnız münafiqlər özünü rahat, əmin hiss edərlər..»

Daha Ətraflı

“Torpaq onları yerin yeddinci qatına qədər çəkməkdə davam edir..”

«Allahım, yerə əmr ver ki, mənə itaət etsin».. Allah, Musaya vəhy göndərərək, «Sənin istəyini yerinə yetirdim» dedi. Musa (Allahın ona salamı olsun): «Ey yer! Onları…..

Daha Ətraflı

Başqasına tәnә etmә, öz başına gәlәr!..

Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurur: «..Kim qardaşına (etmiş olduğu) bir günahdan dolayı tənə etsə, o (tənə edən), həmin günahı işləmədən ölməz..»

Daha Ətraflı

Qәlblә qeybәt etmәk..

Qeybәt, dinimiz tәrәfindәn – daima tәnqid olunmuş vә müsәlmana yaraşmayan bir vәsf kimi tәqdim olunmuşdur. […]

Daha Ətraflı

ӘSL KASIB KİMDİR?

Hәyatımızda ‘kasıb’ deyәrkәn, ağlımıza maddi cәhәtdәn imkanı bir qәdәr zәif şәxslәr gәlir. Lakin, nәzәrdәn qaçırdığımız […]

Daha Ətraflı

Cinsi sevginin növləri

İslam dini sevgi dinidir. Lakin sevginin də -tənqid olunan və təşviq edilən- növləri vardır. Hər bir müsəlman bunları bilməlidir.

Daha Ətraflı

Düşmәn qazanma, dost qazan!

Dost qazanmaq bir sәnәtdir. Bunu ancaq yaxşı vә xeyirxah insanlar gözәl şәkildә edә bilәrlәr. Onlar, insanlar tәrәfindәn daima sevgi vә diqqәt әhatәsindә olurlar. Onlar bir yerdә olduqları zaman, oradakılar sevincli olarlar. Uzaq olduqları zaman isә, hәmişә axtarılar vә dua ilә xatırlanarlar.

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Son)

«Allahım! Mənim yaradılışımı gözəl etdin, əxlaqımı da gözəl et!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Səkkizinci Hissə)

«Allahım məni ruziləndirdiyinlə qənaətləndir və onu bərəkətli et! Hər bir itirdiyimin əvəzinə daha da xeyirlisini mənə nəsib et!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (Yeddinci Hissə)

«Rəbbim! Məni bağışla və tövbəmi qəbul et! Həqiqətən, Sən tövbələri qəbul edən və bağışlayansan!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (altıncı hissə)

«Allahım! Səndən Cənnəti diləyir və Cəhənnəm alovundan Sənə sığınıram

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar (beşinci hissə)

«Allahım! Günahımı bağışla, evimi geniş, ruzimi bərəkətli et!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( 4-hissə)

«Allahım! Əxlaqsızlıqdan, pis istək və ehtiraslardan, ədəbsiz əməllərdən Sənə pənah aparıram».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ııı-hissə)

«Allahım! Bütün işlərdə aqibətimizi yaxşılaşdır, dünya rüsvayçılığından və axirət əzabından bizi qoru!».

Daha Ətraflı

Peyğəmbərimiz (sav) dili ilə müstəcəb dualar( ıı hissə)

«Allahım! Nemətinin dayanmasından, bəxş etdiyin salamatlığın dəyişməsindən, qəfil intiqamından və bütünlüklə qəzəbindən Sənə pənah aparıram».

Daha Ətraflı

İslam – sülh dinidir

Bəzi radikal qruplar İslam gənclərinin birliyini pozaraq onları terrora, çirkin əməllərə yönəltdilər. İslam dininin ən çox önəm verdiyi əmin-amanlığı, sabitliyi pozdular.

Daha Ətraflı

Valideynlərlə gözəl davranmaq

“Övlad valideynə onun üçün etdiklərinin əvəzini (heç nə ilə) qaytara bilməz..”

Daha Ətraflı